Thư kêu gọi người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thứ Bảy, 03/10/2020, 19:54 [GMT+7]
.
.

THƯ KÊU GỌI

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

       Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh

     Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm tuyến đầu, chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh COVID-19 gây ra, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã từng bước thực hiện thành công “mục tiêu kép” theo phương châm "3 trước", "4 tại chỗ"; vừa phòng, chống, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để nảy sinh mầm bệnh trên địa bàn, chăm lo, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân; vừa ổn định, phát triển kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 6,5%, là một trong số ít tỉnh có tăng trưởng cao nhất trong điều kiện ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19.

    Song, để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2020 như kỳ vọng của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mong muốn của Nhân dân, theo đó tăng trưởng kinh tế quý IV phải đạt tối thiểu 19% (trong đó các khu vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 21,2%; dịch vụ tăng 22,5% và thuế sản phẩm tăng 9,1%) đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao độ truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của Vùng mỏ anh hùng, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo để biến ý chí, khát vọng, niềm tin thành những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

    Với ý nghĩa đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tha thiết kêu gọi và trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh, đặc biệt là công nhân, lao động ngành Than, trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, học sinh, sinh viên bằng tình cảm, trách nhiệm và những hành động cụ thể xung kích đi đầu thực hiện Cuộc vận động “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, trọng tâm là thúc đẩy, kích cầu toàn diện du lịch nội địa, sử dụng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong Tỉnh. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mỗi gia đình, mỗi người hãy thay đổi thói quen tiêu dùng hằng ngày từ việc tăng tỷ lệ hải sản trong thực đơn mỗi bữa ăn; tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm, tham quan, du lịch trong Tỉnh đến việc sử dụng tối đa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần vừa bảo đảm ổn định đời sống, việc làm của Nhân dân, vừa tạo ra giá trị gia tăng mới, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

    Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trong Tỉnh.

Quảng Ninh, ngày 2 tháng 10 năm 2020

T/M Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nguyễn Xuân Ký

 

.
.
.
.
.
.
.
.