"Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu"

Thứ Năm, 01/10/2020, 08:10 [GMT+7]
.
.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã khẩn trương tuyên truyền, quán triệt và tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh trả lời phỏng vấn phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

- Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2025?.
 

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh.
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh.

+ Trên cơ sở đánh giá toàn diện các ưu điểm nổi bật cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Đảng bộ đã đề ra các mục tiêu, giải pháp trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đó là: Tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, thời gian tới khi Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ tập trung triển khai sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Về nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ tiếp tục đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; tập trung xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Đảng bộ cũng xác định rõ 3 khâu đột phá, đó là: Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, tăng cường xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện... Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở các cửa khẩu, cảng biển. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng các công trình; xây dựng hệ thống đồn, trạm đồng bộ theo quy định; chủ động phòng, chống dịch bệnh, cải thiện và nâng cao sức khỏe cho bộ đội.

- Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

+ Ngay sau khi tổ chức Đại hội thành công, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đảng ủy BĐBP tỉnh ban hành 2 quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh; đồng thời, xây dựng, bổ sung 12 quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, quy chế hoạt động của Đảng ủy và 4 chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết... Đảng ủy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cấp ủy cơ sở căn cứ vào nội dung, kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên và đặc thù của mỗi đơn vị để chủ động xây dựng, cụ thể hóa vào thành các chương trình với những giải pháp hữu hiệu, có lộ trình, tiến độ thực hiện cụ thể.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh kiểm tra, động viên CB,CS Đồn BP Pò Hèn làm nhiệm trên chốt kiểm soát phòng dịch.
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh kiểm tra, động viên CB, CS Đồn BP Pò Hèn làm nhiệm trên chốt kiểm soát phòng dịch.

Qua kiểm tra thực tế, những ngày qua, các cấp uỷ Đảng, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nên đã tạo cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị tin tưởng, đồng thuận, thống nhất cao và đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

- Nghị quyết Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Để thực hiện tốt 3 khâu đột phá trên, thời gian tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh sẽ tập trung vào các giải pháp gì thưa đồng chí?

+ Để thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá như trong Nghị quyết, thời gian tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cấp đồn, trạm...

Cùng với đó, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, để kịp thời phát hiện tham mưu cho tỉnh, địa phương giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh, phòng, chống dịch.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra mô hình mẫu giúp dân phát triển kinh tế của Đồn BP Pò Hèn
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra mô hình mẫu giúp dân phát triển kinh tế của Đồn BP Pò Hèn.

BĐBP tỉnh cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo QP-AN, TTATXH trên địa bàn biên giới, biển đảo... Trong đó, tập trung triển khai, nhân rộng các chương trình phối hợp với các ngành, địa phương và phát huy hiệu quả các mô hình giúp dân để xây dựng phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, huy động tốt sức dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của tỉnh.

Đơn vị tiếp tục tranh thủ huy động các nguồn lực để tiếp tục xây dựng đồn, trạm vững mạnh. Chú trọng rèn luyện CBCS có trình độ, phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ gắn liền với xây dựng hình ảnh quốc gia tại biên giới; xây dựng lực lượng BĐBP Quảng Ninh tinh nhuệ, hiện đại, hội nhập quốc tế. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, vững mạnh toàn diện; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

- Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Chiến (thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.