Thẩm định dự thảo Đề án Phát triển giáo dục mầm non tư thục giai đoạn 2020 - 2025

Thứ Sáu, 09/10/2020, 13:29 [GMT+7]
.
.

Sáng 9/10, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị thẩm định dự thảo Đề án Phát triển giáo dục mầm non tư thục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030.

Dự thảo Đề án Phát triển giáo dục mầm non (GDMN) tư thục nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng GDMN tư thục, đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn, hướng tới chất lượng cao, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em trong các độ tuổi. Đồng thời, giảm mạnh ngân sách nhà nước chi cho GDMN công lập ở những nơi có điều kiện xã hội hóa, tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng trong phát triển GDMN.

Mục tiêu trong giai đoạn 2020 – 2025 là phấn đấu thành lập mới 11-14 trường mầm non tư thục và 45-48 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo đến năm 2025, tỷ lệ huy động trẻ em ra học tại các cơ sở GDMN tư thục chiếm từ 32% đến 35%. Định hướng đến năm 2030 sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDMN tư thục, đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo ra học tại các cơ sở GDMN tư thục từ 35% trở lên, duy trì vững chắc kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi…

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại buổi thẩm định, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã cơ bản đánh giá cao nội dung Đề án “Phát triển giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” do Sở GD&ĐT xây dựng; đồng thời góp ý một số nội dung liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm phát triển, công tác quản lý và các chính sách liên quan. 

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban soạn thảo đề án tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án. Đồng thời, bổ sung, chỉnh sửa một số cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển GDMN tư thục với từng đối tượng, khu vực; cụ thể mức dự kiến kinh phí thực hiện Đề án. Ban soạn thảo cần hoàn thiện dự thảo đề án trước ngày 13/10 để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thời gian tới.

Dương Hương

.
.
.
.
.
.
.
.