Sơ kết mô hình chuyển chức năng giảng dạy lí luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị về ban tuyên giáo và chức năng quản lý tài chính ngân sách về văn phòng cấp ủy

Thứ Sáu, 09/10/2020, 16:31 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình chuyển chức năng giảng dạy lí luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị về ban tuyên giáo và chức năng quản lý tài chính ngân sách về văn phòng cấp ủy. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị sơ kết
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo tại Hội nghị sơ kết.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy, đến nay qua 5 năm thực hiện mô hình chuyển chức năng giảng dạy lí luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị về ban tuyên giáo và chức năng quản lý tài chính ngân sách về văn phòng cấp ủy đã có 12/13 huyện, thị xã, thành ủy xây dựng và quyết định phê duyệt đề án chuyển chức năng nhiệm vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị về ban tuyên giáo. 10/13 địa phương thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. 3 địa phương gồm Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô, phó trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Các địa phương tiến hành chuyển cán bộ, giảng viên chuyên trách của trung tâm bồi dưỡng chính trị về ban tuyên giáo, văn phòng cấp ủy. Hiện chỉ còn duy nhất TP Hạ Long chưa thực hiện mô hình.

Qua thực hiện mô hình ở cấp huyện đã thống nhất được vị trí pháp lý, xác định cơ quan chủ quản về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bồi dưỡng chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Đồng thời, tạo thuận lợi hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Tổ chức bộ máy được tinh gọn, hoạt động công tác tuyên giáo, giáo dục lý luận chính trị tập trung một đầu mối, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban thường vụ, thường trực cấp ủy. Cán bộ, giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị khi chuyển về ban tuyên giáo được xếp ngạch và hưởng chế độ công chức khối đảng, đoàn thể. Chức năng quản lý tài chính, tài sản của trung tâm bồi dưỡng chính trị được chuyển về văn phòng cấp ủy quản lý đã giúp cho việc quản lý tài chính, tài sản tập trung hơn, tạo sự thống nhất, đồng bộ.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị sơ kết.
Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị sơ kết.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã phân tích, làm rõ và đề xuất với tỉnh xem xét để giảng viên ở trung tâm bồi dưỡng chính trị không thuộc diện quy hoạch lãnh đạo được đào tạo cao cấp chính trị. Cân nhắc lộ trình tinh giản biên chế đối với từng đơn vị, địa phương trong thực hiện mô hình. Nghiên cứu khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đối tượng quần chúng ưu tú, đảng viên mới, đào tạo trung cấp chính trị cho phù hợp. Xem xét lại chức năng huấn luyện công tác cán bộ đoàn đối với thanh niên, nhất là việc đưa 6 bài lý luận chính trị của thanh niên vào giảng dạy.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình thời gian qua. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của mô hình phù hợp với kết luận 66 về tổng kết thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện với 7 nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị thời gian tới.

Hải Hà

.
.
.
.
.
.
.
.