Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh khảo sát một số dự án tại Ba Chẽ

Thứ Sáu, 09/10/2020, 09:32 [GMT+7]
.
.

Chiều 8/10, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh khảo sát một số dự án trên địa bàn huyện Ba Chẽ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh khảo sát một số dự án trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Qua khảo sát thực tế tại đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long và Dự án Chợ Trung tâm thị trấn Ba Chẽ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện Ba Chẽ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn cho dự án, không để tồn đọng vốn; đôn đốc các nhà thầu điều động, bố trí nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch được phê duyệt; đồng thời phát huy hiệu quả khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư.

Đối với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục phát huy thế mạnh từ rừng và đất rừng; chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực nhân rộng các mô hình trồng rừng; góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.

Ngọc Lợi (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)

.
.
.
.
.
.
.
.