Phấn đấu thu hút đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD, giải ngân 1 tỷ USD các dự án ngoài ngân sách trong các KKT, KCN

Thứ Hai, 26/10/2020, 19:42 [GMT+7]
.
.

Ngày 26/10, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Ban Quản lý KKT và Ban Quản lý KKT Vân Đồn về tình hình công tác 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và Ban Quản lý KKT Vân Đồn, trước diễn biến khó lường và tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động quản lý nhà nước tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, các Ban Quản lý KKT, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý KKT Vân Đồn đã chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với những mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Các ban đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác lập quy hoạch; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là xúc tiến đầu tư tại chỗ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường; chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là những cơ quan có vai trò rất quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực, cũng như cải cách hành chính để Quảng Ninh ngày càng trở thành địa bàn hấp dẫn với các nhà đầu tư. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã đưa mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI cả nước hằng năm vào văn kiện Đại hội - điều này cũng thể hiện sự cam kết của tỉnh với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân về xây dựng một chính quyền phục vụ, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Mục tiêu này cũng đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn của cả tỉnh, mà trước hết là 3 đơn vị - Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020, mặc dù chịu nhiều thách thức do dịch bệnh nhưng tỉnh Quảng Ninh đã rất nỗ lực trong đảm bảo sức sản xuất cũng như nguồn lao động cho các dự án nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động trong các KCN, KKT, thậm chí có nơi tăng trưởng cao. Dù chưa thực sự là động lực tăng trưởng, nhưng trong năm nay, các KCN, KKT đã thể hiện rõ vai trò đối với việc đảm bảo mục tiêu khu vực dịch vụ và thuế, sản phẩm; góp phần giữ vững được sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề như: Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đạt 37,6%; quy mô vốn, trình độ công nghệ, mức đóng góp, tạo đột phá tăng trưởng, hiệu quả về kinh tế xã hội cũng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; tiến độ đầu tư của một số nhà đầu tư KCN còn chậm, nhất là về kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp dẫn tới chưa thu hút mạnh được các dự án thứ cấp có thương hiệu, có quy mô lớn, thậm chí có tình trạng giữ đất; việc quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, môi trường, vật liệu san lấp tại các khu công nghiệp còn có những mặt hạn chế.  

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tại cuộc họp.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tại cuộc họp.

Để các KCN, KKT thực sự trở thành một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 4 mục tiêu quan trọng. Phấn đấu hết quý IV năm 2020, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt con số ít nhất 2 tỷ USD. Phấn đấu giá trị giải ngân các dự án ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt ít nhất 1 tỷ USD. Phấn đấu khởi công ít nhất 4 dự án mới trong các KCN, KKT với giá trị đạt ít nhất 500 triệu USD. Giữ vững 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI dẫn đầu trong năm 2020.

Chỉ đạo cụ thể các giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải rà soát lại toàn bộ chủ trương, quyết định, giấy phép có liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường của tất cả các nhà đầu tư từ đầu tư hạ tầng KCN đến nhà đầu tư thứ cấp trên phạm vi toàn tỉnh để đánh giá rõ hiện trạng từng KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tăng cường phát hiện sai phạm, kiên quyết thu hồi theo quy định pháp luật. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc trách nhiệm của chính quyền tỉnh liên quan đầu tư các dự án, đặc biệt hậu kiểm sau cấp phép, thẩm định.

Lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2020.
Lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2020.

Thống nhất chủ trương những dự án chậm tiến độ, có vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và gây lãng phí nguồn lực đất đai thì phải xem xét căn cơ để có giải pháp quyết liệt trong thu hồi, thu gọn diện tích. Riêng đối với các dự án có chủ trương cho nghiên cứu quy hoạch nhưng đến nay đã hết thời hạn thì kiên quyết thu hồi, không gia hạn. Các cơ quan liên quan rà soát khẩn trương cấp phép cho các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh, chậm nhất trong tháng 11/2020 phải hoàn thành. Đối với những dự án trong thẩm quyền của Trung ương, phải bám sát các bộ, ngành để thúc đẩy tiến độ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng, phê duyệt Đề án, ban hành và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040”. Trong đó, tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược phát triển trong các KKT, KCN, cụm CN về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, thu hút nguồn nhân lực; tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy, thu hút các dự án đầu tư, các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, kinh nghiệm; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp tỉnh, cấp huyện và trách nhiệm của người dân, bảo đảm phát triển bền vững.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn báo cáo tại cuộc họp.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn báo cáo tại cuộc họp.

“Để nâng cao hiệu quả về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa đối với sự phát triển KCN, KKT theo đúng nghĩa các KCN, KKT thực sự là động lực tăng trưởng của tỉnh, trong đó đặc biệt đối với KCN, phải thiết kế một bộ tiêu chí riêng của tỉnh Quảng Ninh trong việc lựa chọn nhà đầu tư đầu tư hạ tầng KCN giai đoạn tới, nhằm thực hiện mục tiêu đúng quy hoạch, sử dụng triệt để tiết kiệm đất đai tài nguyên khoáng sản, nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng đất. Cùng với đó, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các KCN để thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp có thương hiệu, có năng lực thực sự, tạo ra giá trị gia tăng lớn với công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Phải tập trung nghiên cứu phát triển mô hình các KCN bền vững 3 trong 1 theo hướng phát triển KCN gắn với phát triển khu dịch vụ và đô thị đảm bảo tạo ra môi trường làm việc, môi trường sống tốt nhất cho người lao động, qua đó thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng quy mô dân số theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV” – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo.

Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả hành lang kinh tế, hành lang đô thị gắn với hành lang giao thông của 2 tuyến phía Đông và phía Tây với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để phát triển theo chiều sâu các KCN, KKT (trong đó quy hoạch quỹ đất phát triển KCN chuyên sâu dành cho Hàn Quốc, Nhật Bản tại Vân Đồn, Quảng Yên, Cẩm Phả, Hạ Long).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý KKT, Ban Quản lý KKT Vân Đồn tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm vào 4 chỉ số để tạo lập môi trường sống an ninh, an toàn, văn minh, thân thiện; đổi mới sáng tạo, chuyên nghiệp, chuyên sâu, nhanh, sạch, chính xác, hiệu lực, hiệu quả; bám sát địa bàn, bám sát nhà đầu tư.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.