Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng từ đại hội Đảng các cấp tại Quảng Ninh

Bài 4: Chung sức đồng lòng vì Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 30/10/2020, 21:44 [GMT+7]
.
.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa", thời gian qua, toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân Quảng Ninh đã đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn. Thành công của đại hội Đảng các cấp tại Quảng Ninh sẽ góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng và là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường sức mạnh cho Đảng

Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã chỉ rõ: Tổ chức cơ sở đảng là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đ-ường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội thành công ngay ở cấp chi bộ - hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ tỉnh đã nhất quán chủ trương tiếp tục thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn (bản, khu phố) với đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn (bản, khu phố) để bầu bí thư chi bộ.

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Và ngày 5/1/2020, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nô nức thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cử tri trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao trước việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh đã đi bỏ phiếu, bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022. Tiếp đó, ngày 18/1, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở toàn tỉnh đã đồng bộ, thống nhất tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận của chúng tôi, đại hội các chi bộ đã diễn ra sôi nổi với tinh thần, trách nhiệm và dân chủ cao, thu hút được sự tham gia góp ý kiến của đảng viên và sự quan tâm rất lớn của nhân dân.

Cùng với đó, với quyết tâm cao, sự tích cực và chủ động của toàn tỉnh, nên đến hết ngày 31/5/2020 toàn tỉnh có 735/735 (438 đảng bộ cơ sở; 297 chi bộ cơ sở) (100%) chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng theo quy định của Trung ương (Trung ương quy định xong trong tháng 6/2020).

Đối với đại hội các đảng bộ cấp huyện, đến ngày 25/7/2020 toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội ở 20/20 đảng bộ cấp huyện, sớm hơn so với quy định của Trung ương hơn một tháng (Trung ương quy định xong trước ngày 31/8/2020).  Các đại hội triển khai công tác nhân sự đúng các bước theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo kỹ lưỡng, công phu, khách quan, toàn diện và bầu tập thể cấp ủy khóa mới trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; đảm bảo phù hợp về độ tuổi, cơ cấu, nữ, dân tộc, cán bộ có trình độ chuyên môn. Các nghị quyết được thông qua đều đúng với định hướng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện rõ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (Tổ thảo luận số 6) tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (Tổ thảo luận số 6) tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Đặc biệt, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức từ ngày 25-27/9/2020 đã hoàn thành tốt đẹp, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Mỗi đại biểu tham dự đại hội đã phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, với một cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tỉnh nhà trong 5 năm tới để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ tỉnh, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Lương Văn Khuê, đảng viên Đảng bộ phường Ninh Dương, TP Móng Cái, chia sẻ: Trong thời gian qua Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đại hội Đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Tôi nghĩ rằng, thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thành công của Quảng Ninh trong tổ chức đại hội Đảng các cấp sẽ góp thêm sức mạnh cho sự thành công ấy.

Tập trung trí tuệ tham gia góp ý Đại hội XIII của Đảng

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thảo luận, tham góp vào văn kiện của Đảng, Quảng Ninh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII. Qua đó, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng mang tính quyết định đối với cả giai đoạn; thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cộng Hòa (TX Quảng Yên) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trung tâm TT-VH Quảng Yên
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cộng Hòa (TX Quảng Yên) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trung tâm TT-VH Quảng Yên

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ tháng 2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các đảng bộ, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp ngành, địa phương, cơ sở. Không khí thảo luận tại các hội nghị sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và các ý kiến mang tính góp ý, xây dựng của các cán bộ, đảng viên.

Tại đại hội Đảng các cấp cũng dành thời gian thỏa đáng phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ đảng viên ngay trong thảo luận, trao đổi các vấn đề tham góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các đại biểu tham dự Đại hội bày tỏ sự phấn khởi, lạc quan trước những kết quả mà đất nước đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, tin tưởng những thành tựu đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Ký, khẳng định: Yếu tố quyết định thành công trong thực hiện đường lối chính trị đúng đắn của Đảng chính là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhận thức rõ ràng về vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng và tư duy đổi mới, định hướng phát triển đất nước trong sự vận động và xu thế phát triển của thế giới. Đây cũng là vấn đề tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới. Do đó, trong giai đoạn phát triển tới, Đảng và Nhà nước rất cần thiết phải xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tham góp ý kiến liên quan đến nội dung hiện thực hóa khâu đột phá chiến lược về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, được đề cập trong dự thảo văn kiện báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, đề xuất Đảng và Nhà nước quan tâm ban hành cơ chế, chính sách để xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam toàn diện. Đối với vấn đề phát triển doanh nghiệp, đồng chí cho rằng, phải có tầm nhìn, chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân tương xứng giữ vai trò tiên phong trong hội nhập, góp phần định vị sức mạnh, uy tín của nền kinh tế mang thương hiệu Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu thực hiện quy trình, thủ tục bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu thực hiện quy trình, thủ tục bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Theo thống kê, từ tháng 2 đến tháng 8/2020, Quảng Ninh đã tổ chức trên 5.000 hội nghị với trên 170.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, với tổng số gần 70.500 ý kiến tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng cấp cơ sở đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đặc biệt, thực hiện Thông báo Kết luận số 159-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dự thảo các văn kiện trình Đại XIII của Đảng); để triển khai hiệu quả, chất lượng việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trong đó, tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học… tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện; thông tin những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của Nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tham gia ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng qua thư, báo chí gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 11/11/2020. Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, cho biết: Hiện nay, Quảng Niinh cũng như cả nước đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chúng tôi xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn Dân; đây cũng là dịp thể hiện sâu sắc sự gắn bó giữa ý Đảng và lòng Dân. Do vậy, mỗi địa phương, đơn vị đều quyết tâm làm tốt công tác này để qua đó phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của đảng viên và nhân dân góp ý với Đảng, qua đó tiếp thu được những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng đối với các văn kiện của Trung ương, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó mật thiết của ý Đảng, lòng Dân. 

Hiện nay, Quảng Ninh cũng như cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bằng việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và chú trọng tổ chức góp ý vào văn kiện Đại hội XIII, Quảng Ninh đang đóng góp những nhân tố tích cực cho thành công của Đại hội. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, bảo về Tổ quốc như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..”

Minh Thu - Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.