Nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện thông tin

Thứ Hai, 12/10/2020, 08:22 [GMT+7]
.
.

Công tác dân nguyện là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có vai trò quan trọng trong hoạt động của HĐND. Thời gian qua HĐND, Thường trực, các Ban và mỗi đại biểu HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân nguyện, nhằm đáp ứng tốt ý kiến, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh duy trì công tác tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh .
Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh duy trì công tác tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ảnh: Trúc Linh

Xác định rõ vai trò quan trọng đó, Thường trực HĐNĐ tỉnh rất chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân nguyện theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Thời gian qua, công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục được cải tiến, đổi mới, đảm bảo dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, của cử tri và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Trong đó chú trọng nội dung đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu theo hướng thiết thực, hiệu quả, giảm tính hình thức, thông qua việc mở rộng thành phần, đối tượng cử tri, tiếp xúc trực tiếp ở các thôn (bản, khu phố). Cùng với tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử, các đại biểu còn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, để đảm bảo nắm bắt được nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở và có giải pháp tháo gỡ.

Cử tri phường Mông Dương phát biểu ý kiến, kiến nghị gửi đến HĐND tỉnh,
Cử tri phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri gửi đến HĐND tỉnh,

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát đôn đốc giải quyết 67 kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 15; 17 kiến nghị tồn đọng... Đến nay, UBND tỉnh đã tổng hợp báo cáo giải quyết. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thẩm tra, giám sát kết quả giải quyết, báo cáo Thường trực để xây dựng báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kết quả giám sát, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 18. Điển hình, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát việc thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế, quản lý trang thiết bị công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị sự nghiệp, đơn vị y tế, cơ sở giáo dục ngoài công lập và người lao động làm việc trong các khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh; giám sát việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư...

Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh duy trì công tác tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và các địa phương, xử lý kịp thời theo thẩm quyền đơn thư, kiến nghị phản ánh của công dân. Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 206 vụ việc, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 153 vụ việc, lưu theo dõi 48 vụ việc. Các đơn thư chủ yếu liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm đôn đốc, theo dõi, giám sát, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, nghiên cứu, lựa chọn khảo sát trực tiếp một số vụ việc phức tạp, kéo dài để kiến nghị các giải pháp giải quyết dứt điểm. Qua theo dõi, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc một số địa phương gửi báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao trách nhiệm hơn nữa việc giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đến thời điểm này, các cơ quan, địa phương đã báo cáo giải quyết 106 vụ việc do Thường trực HĐND tỉnh chuyển.

Thường trực HĐND tỉnh về hiệu quả đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.
Thường trực HĐND tỉnh về hiệu quả đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, tháng 7/2020.

Có thể thấy chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân nguyện thời gian qua hoạt động ngày càng nâng cao và có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thu Trang

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.