Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Thứ Sáu, 16/10/2020, 06:55 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020, huyện Đầm Hà đã có những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Người dân luôn được tạo điều kiện thuận lợi khi đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Tân.
Người dân luôn được tạo điều kiện thuận lợi khi đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Tân.

Tại xã Quảng Tân, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC luôn được xã quan tâm, chú trọng thực hiện. Xã luôn đề cao đạo đức và kỷ luật công vụ, trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ông Lê Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Tân, cho biết: Công tác nâng cao chất luợng đội ngũ CBCCVC được xã gắn với việc tiếp tục thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC đảm bảo phù hợp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, theo lộ trình đề ra; giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với CBCC, người hoạt động không chuyên trách bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính.

Xã luôn chú trọng, tạo điều kiện cho đội ngũ CBCC tham gia sát hạch do huyện tổ chức, đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC để cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ theo quy định.

Từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2020 sát thực, phù hợp. Từ đó, huyện có những giải pháp thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Huyện Đầm Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đội ngũ CBCCVC trên địa bàn huyện. Huyện cũng chỉ đạo tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm một số ngành chuyên môn theo sự chỉ đạo của tỉnh.

UBND xã Quảng Tân họp bàn với CBCC, người dân về việc xét hưởng chế độ trợ cấp cho người có công tại địa phương.
UBND xã Quảng Tân họp bàn với CBCC, người dân về việc xét hưởng chế độ trợ cấp cho người có công tại địa phương.

Huyện thực hiện rà soát, điều chỉnh và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý CBCCVC, như: Quy định tiêu chuẩn các chức danh do BTV Huyện ủy quản lý; quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý; quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử...

Đồng thời, huyện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 12 CCVC; bố trí, giới thiệu 24 CBCC ứng cử, bổ sung các chức danh; rà soát, bố trí CBCC cấp huyện, cấp xã trước, trong và sau đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025; luân chuyển và bổ nhiệm 2 cán bộ, luân chuyển 4 công chức xã sau khi thực hiện sáp nhập xã. Huyện sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhân viên các trường học sau sáp nhập trường; điều động 105 lãnh đạo, giáo viên, nhân viên các trường trong năm học 2020-2021.

9 tháng năm 2020, huyện cử 144 CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, các chuyên ngành; xây dựng kế hoạch, phối hợp mở 1 lớp tập huấn phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp cho 92 đồng chí; huyện ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc cho 16 CBCCVC; nâng bậc lương trước thời hạn đối với 95 CBCCVC; nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề... cho 239 CBCCVC.

Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục rà soát, thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm lại CBCCVC theo quy định; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định hiện hành.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.