Khảo sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

Thứ Ba, 20/10/2020, 15:10 [GMT+7]
.
.

Sáng 20/10, Đoàn công tác Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) do Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng Phòng Báo cáo viên, làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi khảo sát
Quang cảnh buổi khảo sát.

Những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên với nhiều đổi mới, cách làm hay sáng tạo cả về nội dung, hình thức. Lực lượng báo cáo viên các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã thông tin kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn tình hình trong nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề quan trọng của địa phương; các luận điệu thù địch và quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước..., góp phần quan trọng trong định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đặc biệt công tác tuyên truyền trên tuyến biên giới, biển đảo, những hạn chế, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Bộ CHQS tỉnh. Kết quả khảo sát tại Bộ CHQS tỉnh làm cơ sở để Cục Tuyên huấn đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong toàn quân, đồng thời tham mưu xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay”; sửa đổi, bổ sung quy chế “Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.