Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ Bảy, 31/10/2020, 08:34 [GMT+7]
.
.

Sáng 31/10, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.
Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Dự kỳ họp, có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa Kỳ họp, nhấn mạnh: Trong không khí vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” trong năm 2020: vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, chăm lo, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, giữ vững địa bàn “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn”; vừa nhanh chóng phục hồi đà tăng trưởng cao, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 2 con số; ổn định kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cùng với đó, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020; và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh 2016 - 2020 cho phù hợp với diễn biến tình hình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư công; phân bổ, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát dự toán thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; nguồn dự toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư không có khả năng giải ngân và các nguồn vốn khác để bổ sung tăng vốn đầu tư công và phân bổ cho một số dự án trọng điểm có nhu cầu cần đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, sẽ thảo luận, thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2020 để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư, hợp tác công - tư đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm mới. Thảo luận, quyết nghị thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư và triển khai các dự án có quy mô lớn, đẳng cấp của các nhà đầu tư chiến lược; tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội cho Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh cũng như cả Vùng. Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng sẽ thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để kịp thời điều chỉnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh  kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa Kỳ họp nhấn mạnh: Nội dung của Kỳ họp thứ 20 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có nội dung kiện toàn Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tiếp tục củng cố bộ máy của chính quyền địa phương, tạo sức mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh cùng mong mỏi của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Đây không chỉ là vinh dự, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh xứng đáng với niềm tin tưởng của Trung ương. Vì vậy, chủ tọa Kỳ họp đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, quyết nghị những vấn đề khả thi, đi vào cuộc sống.

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp tiến hành quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nghe và thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết; thông qua các nghị quyết của Kỳ họp; cùng một số nội dung quan trọng khác.

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thông tin diễn biến kỳ họp.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.