Họp Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Thứ Sáu, 16/10/2020, 17:57 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/10, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh họp bàn, cho ý kiến về một số nội dung công việc. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.
 

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành, địa phương về chủ trương quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án. Trong đó lưu ý phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng tư vấn các quy hoạch. Hồ sơ, thủ tục về chủ trương đầu tư các dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và đảm bảo các yếu tố về bảo vệ môi trường.

....
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh đã nghe báo cáo về kết quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 theo Chỉ thị số 38 - CT/TU ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác triển khai Chỉ thị số 43 - CT/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp cũng đã cho ý kiến Đề án Tổ chức Đại hội Liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc hỗ trợ vốn để xây dựng, sửa chữa một số trụ sở Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh và các nội dung công việc quan trọng khác.

Quốc Thắng – Phạm Hưng

.
.
.
.
.
.
.
.