Hội thảo tham vấn ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Thứ Ba, 13/10/2020, 15:01 [GMT+7]
.
.

Sáng 13/10, tại TP Hạ Long, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, chủ trì hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Luật Công đoàn 2012 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng về tổ chức và hoạt động công đoàn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội của đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm triển khai thi hành, Luật Công đoàn đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cần thiết phải sửa đổi Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013, các chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo đồng bộ, nhất quán với các Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; tổ chức bộ máy công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn; cơ chế thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; quyền gia nhập công đoàn của người lao động nước ngoài; quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở….

Đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu dự họp; đồng thời, khẳng định sẽ ghi nhận, tổng hợp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tới.

Tôn Vũ – Duy Long

.
.
.
.
.
.
.
.