Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV lần thứ 2

Thứ Sáu, 02/10/2020, 19:57 [GMT+7]
.
.

Ngày 2/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 2 để thảo luận, kiểm điểm tình hình công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị đầu tiên của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung bàn thảo các nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 – năm mà có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với quyết tâm tăng trưởng kinh tế GRDP đạt hai con số. Điều này đòi hỏi ý chí, quyết tâm rất lớn của BCH Đảng bộ khóa mới, gắn với trách nhiệm cá nhân và có lộ trình cụ thể. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là Nghị quyết mở ra chặng đường mới, với chiến lược mới để đưa ngành công nghiệp chế biến chế tạo trở thành 1 trong 3 trụ cột chính trong ngành công nghiệp của tỉnh.

Đánh giá 9 tháng năm 2020 cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh luôn chủ động, tích cực, dự báo chính xác; tư duy đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết tâm, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa các chủ trương bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tỉnh đã thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng KT-XH, đồng thời bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng tăng 6,5%, là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng đạt tăng trưởng cao nhất là 8,9%, khu vực dịch vụ tăng 4,4%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%. Thu ngân sách nhà nước đạt 36.001 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Đây là kết quả khá cao với cả nước, trong đó, thu nội địa đạt 26.280 tỷ đồng; thu từ XNK đạt 9.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 57.326 tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ. Trong 9 tháng, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 34 dự án, với tổng mức đăng ký đầu tư đạt trên 13.725 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, động lực cả trong và ngoài ngân sách được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Nổi bật là hoàn thành chiến dịch "30 ngày đêm" và bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bức tranh KTXH vẫn còn những điểm chưa sáng, tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, điều kiện nguồn lực và dư địa tăng trưởng còn lớn của tỉnh, đặc biệt là khu vực công nghiệp - xây dựng. Việc triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư và hợp tác công - tư chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu tại một số sở, ngành, địa phương chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách chưa nghiêm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực nhưng chưa bảo đảm theo tiến độ chỉ đạo của tỉnh; tiến độ GPMB, thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án trọng điểm còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Hội nghị cũng tập trung thảo luận dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là Nghị quyết tạo động mới cho thời kỳ phát triển mới, một trong lĩnh vực quan trọng - 1 trong 3 trụ cột chính trong ngành công nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất thực hiện nhiệm vụ năm 2020 là quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mặc dù trong điều kiện khó khăn thách thức, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt đối với lĩnh vực du lịch dịch vụ (chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế của tỉnh) bị ảnh hưởng rất sâu rộng, kéo dài. Cùng với đó, phấn đấu mục tiêu tổng thu NSNN không thấp hơn 48.000 tỷ đồng. Để thực hiện các mục tiêu trên, cả hệ thống chính trị phải quyết liệt, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, sâu sát, dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Đề cập đến giải pháp cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường, công nghiệp thông minh có giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại tạo đột phá đóng góp vào GRDP và thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, dự án quan trọng. Đối với lĩnh vực du lịch dịch vụ, tích cực vào cuộc tháo gỡ, khó khăn cho doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người dân Quảng Ninh đi du lịch Quảng Ninh, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân ngành Than; phấn đấu trong quý IV/2020 đạt 3 triệu lượt khách du lịch. Mở cuộc vận động người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Các cấp, các ngành phải tập trung hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo tiến độ thu gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, chống đầu tư công dàn trải, manh mún, kéo dài. Tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh điều hòa kế hoạch đầu tư công  năm 2020. Kiên quyết thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 đối với các dự án chậm tiến độ; giảm kế hoạch vốn năm 2020 của các nguồn vốn chưa phân khai, các dự án chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 50%) để bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án có tiến độ giải ngân tốt, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm mọi khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân trong sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục quy hoạch, đất đai, đầu tư, đánh giá tác động môi trường, giá đất; đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số PCI, PAR Index, cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội; Tiểu ban Văn kiện phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương rà soát ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra toàn khóa và của năm 2020; khẩn trương tham mưu các đề án, chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phải hoàn thành trong năm 2020. Các cấp ủy, tập trung rà soát, quy chế, sự phân công đặc biệt là những mô hình của các cơ quan hợp nhất, mô hình thí điểm của nhiệm kỳ vừa qua để rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, các quy định, quy chế làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Tập trung vào công tác cán bộ - khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong giám sát các chỉ số Sipas, Papi.

Về Nghị quyết “Phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh quan điểm, định hướng phát triển là: Phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến, chế tạo có trọng tâm, trọng điểm dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Tỉnh và ở từng Vùng, từng địa phương, từng KKT, KCN, đặc biệt là các cơ chế ưu đãi trong các KKT để phát triển KCN và dự án công nghiệp chế biến, chế tạo. Ưu tiên thu hút có chọn lọc các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, tài nguyên đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP và thu ngân sách. Kết hợp chặt chẽ phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến, chế tạo với thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, tăng nhanh quy mô và chất lượng dân số, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa.

Cùng với đó, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với phát triển các khu công nghiệp bền vững theo mô hình “3 trong 1” khu công nghiệp – khu đô thị - khu dịch vụ với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại tạo môi trường làm việc và môi trường sống văn minh, hiện đại an toàn, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người lao động và chất lượng cuộc sống cho người dân. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách đủ mạnh thuộc thẩm quyền của Tỉnh trong việc thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số thông qua Trường Đại học Hạ Long và Trường cao đẳng nghề Việt – Hàn và các cơ sở dạy nghề chất lượng cao. Định hướng phát triển ngành nghề sẽ tập trung công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp y dược, công nghiệp thời trang, chế biến sâu sản phẩm gỗ, thủy sản…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Trong nhiệm kỳ này xác định phải đạt được 3 đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, gồm: Đột phá về thu hút tổng vốn đầu tư, tốc độ giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; Đột phá về tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP và thu ngân sách địa phương; Đột phá về thu hút lao động chất lượng cao gắn với tăng quy mô, chất lượng dân số thông qua phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo. Đặc biệt, phải chú ý đến 4 giải pháp cốt lõi gồm: Quy hoạch mặt bằng sản xuất; Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; Nguồn nhân lực sẵn có, dễ tiếp cận; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; môi trường sống an ninh, an toàn, văn minh, thân thiện.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.