HĐND tỉnh giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tại TX Đông Triều

Thứ Tư, 07/10/2020, 16:45 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 7/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, làm việc với TX Đông Triều về thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN&GDTX) trên địa bàn.

Giai đoạn 2015-2020, TX Đông Triều đã dành nguồn lực thỏa đáng đầu tư cho GD&ĐT. Tổng kinh phí chi cho giáo dục là 296 tỷ đồng, đạt 30% so với tổng chi ngân sách của địa phương. Từ nguồn kinh phí này, thị xã quan tâm đầu tư xây dựng mới, bổ sung các hạng mục công trình theo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Tính đến tháng 9/2020, toàn thị xã có 84 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, 1 Trung tâm GDNN&GDTX. Trong đó, 96,34% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 100% trường phổ thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

s
Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng GD&ĐT TX Đông Triều, báo cáo việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT và chất lượng Trung tâm GDNN&GDTX trên địa bàn.

Mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục được củng cố mở rộng, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên được nâng lên (100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó 89,3% trên chuẩn), góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GD&ĐT trên địa bàn TX Đông Triều vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Biên chế viên chức giáo viên hiện nay còn thiếu so với kế hoạch phát triển giáo dục; cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động giáo dục trong các nhà trường đã được thị xã quan tâm đầu tư song vẫn còn thiếu; thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư qua thời gian đã hỏng hoặc không còn phù hợp; Trung tâm GDNN&GDTX chưa phát huy hiệu quả hoạt động…

Tại buổi làm việc, TX Đông Triều đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, trang cấp đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học, đặc biệt thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến cho các trường học trên địa bàn; tạo điều kiện quan tâm về nguồn kinh phí để thị xã đầu tư xây bổ sung các phòng học, phòng bộ môn còn thiếu, đảm bảo 100% các lớp được học 2 buổi trên ngày theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng. Đồng thời có cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập, vừa giảm gánh nặng ngân sách, vừa nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Thị xã cũng đề xuất tỉnh giao đủ biên chế giáo viên hằng năm theo quy định. Trong công tác phân luồng học sinh, cho phép Trung tâm GDNN&GDTX được chủ động tuyển sinh học sinh vào học văn hóa THPT kết hợp với học nghề.

f
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Để xây dựng Đông Triều trở thành thành phố vào năm 2025, một trong các giải pháp đột phá là phát triển nguồn nhân lực, mà nền tảng chính là phát triển giáo dục phổ thông. Để làm được điều này, đồng chí đề nghị thị xã tiếp tục rà soát xây dựng, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục tổng thể giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tiễn; dành nguồn kinh phí, quỹ đất đầu tư xây dựng bổ sung trường học, phòng học, phòng bộ môn... theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục đầu tư các điều kiện phục vụ cho giáo dục thể chất, sân chơi bãi tập, đầu tư bổ sung trang thiết bị công nghê thông tin, thực hiện có hiệu quả mô hình “lớp học thông minh”, “trường học thông minh” tiến tới xây dựng mô hình lớp học điện tử, trường học điện tử. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho phát triển giáo dục; thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN&GDTX… góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Thu Phương

.
.
.
.
.
.
.
.