HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT

Thứ Hai, 05/10/2020, 12:58 [GMT+7]
.
.

Sáng 5/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hồi làm trưởng đoàn, tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Sau 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy mô trường lớp các cấp học trên địa bàn thành phố Cẩm Phả cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Đến nay, 100% các xã, phường có trường mầm non công lập; 12/16 xã, phường có cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Thành phố cũng rà soát, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp phổ thông theo hướng sắp xếp hợp lý các điểm trường; sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở khu vực ít dân; điều chỉnh quy mô lớp, học sinh để giảm tình trạng quá tải về số lớp, học sinh. Tuy nhiên, một số trường tiểu học tại địa bàn trung tâm vẫn có tỷ lệ học 2 buổi/ngày thấp.

o
Quang cảnh buổi làm việc

Các chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục cơ bản đảm bảo đúng mục tiêu phát triển. Tính đến tháng 6/2020, tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi đều giảm còn 1,07% (đạt chỉ tiêu của Quy hoạch), tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp trên địa bàn thành phố đạt 29,8%, mẫu giáo đạt 90,2% (chưa đạt chỉ tiêu của Quy hoạch).

Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong Quy hoạch. Cụ thể: Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%; tỷ lệ số phường (xã) đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 100%; tỷ lệ người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt 100%.

Đối với cấp trung học, chất lượng giáo dục các bậc học được cải thiện và không ngừng được nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì, giữ vững. Tuy nhiên, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS mới đạt 18%, chưa đạt mục tiêu.

Đối với mô hình hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, ngoài việc đào tạo các ngành nghề được cấp phép ở trình độ sơ cấp, Trung tâm đã liên kết đào tạo với các trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, bước đầu tạo điều kiện để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề, song chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục chưa cao.

Tại buổi làm việc, thành phố Cẩm Phả đề xuất, kiến nghị tỉnh một số nội dung liên quan tới lộ trình tinh giản biên chế sao cho phù hợp, đảm bảo tốt điều kiện cho việc tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường chỉ đạo công tác đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nhằm duy trì và nâng mức độ trường chuẩn Quốc gia, đảm bảo đủ định mức 1 phòng học/lớp; quan tâm bố trí kinh phí mua sắm thiết bị dạy học các bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, tạo thuận lợi cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; sớm giao chỉ tiêu biên chế hàng năm, đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo định mức; chuyển chức năng đào tạo Sơ cấp nghề về các trường nghề và chuyển giao trang thiết bị được đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia cũng như giáo viên dạy nghề cho các trường nghề…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị TP Cẩm Phả tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo trước ngày 8/10; xác định thật rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể liên quan đến quy mô phát triển trường, lớp các cấp học, bậc học; chương trình phát triển giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên; tiếp tục quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cân đối, bố trí nguồn lực thỏa đáng cho đầu tư phát triển giáo dục phổ thông và đào tạo nghề, tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục; quan tâm thực hiện phân luồng sau trung học cơ sở, đảm bảo giáo dục nghề phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tế khách quan trong giai đoạn tới.

Thu Phương

.
.
.
.
.
.
.
.