Giao ban công tác Dân vận 9 tháng đầu năm

Thứ Năm, 29/10/2020, 13:53 [GMT+7]
.
.

Ngày 29/10, tại Bình Liêu, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban.
Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tổ chức thành công Hội thi ”Dân vận khéo” năm 2020 theo chủ đề công tác năm của Ban Dân vận Trung ương.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tập trung công tác nắm, phản ánh tình hình trong nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị; đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ các cấp các văn bản chỉ đạo công tác dân vận cơ sở; xây dựng các nội dung, chương trình, đề án trọng tâm và chương trình kiểm tra, giám sát đưa vào Chương trình công tác của BCH, BTV các huyện, thị, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức giám sát “đột xuất, thường xuyên, không báo trước”; tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; công tác kiểm tra, đánh giá, tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với các ban, ngành, lực lượng vũ trang.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.