Giao ban các ban xây dựng Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy

Thứ Ba, 13/10/2020, 16:21 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/10, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy để triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc giao ban.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, trong 9 tháng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng năm 2020, công tác nội chính, phòng, chống tệ nạn, cải cách tư pháp được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh, quản lý tài nguyên khoáng sản, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng đã được thực hiện một cách chặt chẽ, tập trung vào các chương trình đề án trọng tâm về: Quản lý đất đai, đầu tư công. Công tác tư tưởng được thực hiện tốt, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong đảng viên, nhân dân… Đặc biệt, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV diễn ra trong tháng 9 đã được chuẩn bị công phu, khoa học, chi tiết và thành công tốt đẹp; Nghị quyết Đại hội được thông qua đã hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của người dân.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của các ban xây dựng Đảng và các đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ trong việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ngay sau thành công của Đại hội, cả hệ thống chính trị toàn tỉnh đã triển khai ngay các nội dung của Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV/2020 thông qua những quyết sách kịp thời, đồng bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sát với thực tế, gắn kết chặt chẽ với nghị quyết, chương trình hành động của từng đơn vị. Trong tháng 10 này, tỉnh sẽ triển khai và hoàn thành việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tăng cường tuyên truyền về những nội dung của Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ cần tập trung cho công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Để làm tốt vấn đề này, cần sớm hoàn thành đề án đội ngũ cán bộ, công chức các cấp để có sự chuẩn bị cho nguồn nhân lực chiến lược mới, bắt đầu từ việc tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch.

Bên cạnh đó, các ban xây dựng Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tập trung quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm. Trong thời gian tới tập trung xây dựng khối MTTQ và các đoàn thể phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là phát huy hiệu quả các mô hình trong cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng Đảng trong thời gian qua. Mặt khác, xây dựng chính quyền địa phương gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ban xây dựng Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền của các đơn vị trong thời gian tới.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.