Giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh tại TP Uông Bí

Thứ Ba, 06/10/2020, 17:14 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề, chiều 6/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hồi làm trưởng đoàn làm việc với thành phố Uông Bí về thực hiện Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN&GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, giai đoạn 2015-2020, thành phố Uông Bí tập trung cân đối ngân sách, dành nguồn lực thỏa đáng và nỗ lực thu hút đầu tư từ doanh nghiệp để phát triển mạng lưới cơ sở GD-ĐT cả về quy mô và chất lượng, đảm bảo cơ bản nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn thành phố có 48 cơ sở giáo dục (trong đó, mầm non là 15 cơ sở; Tiểu học 15 cơ sở; THCS là 13; THPT: 4; Giáo dục thường xuyên là 1 cơ sở), với đủ các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng một xã hội học tập. Trong đó, 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu của Quy hoạch về cơ sở vật chất đến năm 2020.

s
Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí, báo cáo việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT và chất lượng Trung tâm GDNN&GDTX trên địa bàn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn có trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 93,5%, tạo sức bật cho GD&ĐT phát triển. Hiện nay, thành phố Uông Bí tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2 theo tiêu chí của Bộ GD&ĐT.

Mô hình hoạt động của Trung tâm GDNN&GDTX đang phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh của Trung tâm hàng năm luôn đứng đầu khối giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh. Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo các nghề được cấp phép; đặc biệt, đã thực hiện hiệu quả việc tự chủ 20% kinh phí hoạt động theo Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT trên địa bàn thành phố Uông Bí vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Cơ cấu và số lượng giáo viên của từng cấp học, môn học, từng đơn vị trường học vẫn còn thừa, thiếu cục bộ; biên chế được giao còn thiếu so với nhu cầu năm học; kế hoạch tuyển dụng bổ sung thực hiện chậm dẫn đến tình trạng giáo viên dạy tăng giờ vượt quá định mức tiêu chuẩn. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục cũng như kế hoạch phấn đấu về mức độ trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đã có bước chuyển biến song còn chậm, chưa đảm bảo chỉ tiêu 30% số học sinh tham gia học nghề…

Tại buổi làm việc, thành phố Uông Bí đề xuất tỉnh quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nhằm duy trì và nâng mức độ trường chuẩn quốc gia, đảm bảo đủ định mức 1 phòng học/lớp; định mức học sinh/lớp theo Điều lệ trường học; đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo định mức và sớm giao biên chế hàng năm. Đặc biệt, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng bổ sung vị trí việc làm đối với giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học, nhân viên thiết bị - thí nghiệm. Thành phố cũng kiến nghị tỉnh xem xét cho các đơn vị, địa phương được ký kết hợp đồng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế được giao để đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong thời gian chờ tuyển dụng viên chức; xem xét hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên ngoài công lập đáp ứng sự phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; xem xét có chính sách, bổ sung vị trí việc làm “nhân viên nấu ăn” trong các trường mầm non (được hưởng biên chế, lương theo ngân sách).

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của TP Uông Bí trong việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT của tỉnh những năm qua. Đồng chí đề nghị thành phố chủ động rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn; ưu tiên dành quỹ đất, bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2021-2026.

Đồng thời, thành phố cần quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh thực hiện phân luồng học sinh sau THCS; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học sau đầu tư; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Trung tâm GDNN&GDTX; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm (nếu có), vững vàng giữ vững vị trí là một trong những điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn trong toàn tỉnh.

Thu Phương

.
.
.
.
.
.
.
.