Động lực phát triển mới của TX Đông Triều

Thứ Bảy, 31/10/2020, 11:25 [GMT+7]
.
.

Ngay sau tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Ðảng bộ thị xã đã kiện toàn bộ máy cán bộ, quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm hoàn thành sớm các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ, là động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Tuyến đường thôn Tam Hồng, xã An Sinh (TX Đông Triều) được mở rộng.
Tuyến đường thôn Tam Hồng (xã An Sinh, TX Đông Triều) được đầu tư mở rộng. Ảnh: Cao Quỳnh

Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ thị xã nêu rõ: "Nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ; chủ động sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Đông Triều đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố vào năm 2025".

Ðảng bộ thị xã tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Ðại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát thực, cụ thể, để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Qua đó tạo không khí đoàn kết trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

9 tháng năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt 13,1%, là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, 16,3%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 8,5%; khu vực nông - lâm - ngư nghiệp duy trì ổn định, tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ, đóng góp chung vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã.

Thị xã đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp từ đầu năm đến nay đạt trên 935 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại đạt trên 4.700 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực. Tháng 9/2020, UBND tỉnh có văn bản công nhận 3 xã Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã Tân Việt, An Sinh, Bình Khê, Yên Đức đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến nay, Đông Triều đã hoàn thành mục tiêu 15/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tiếp tục là địa phương dẫn đầu tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Công nhân gốm Quang Vinh
Công nhân Công ty Gốm sứ Quang Vinh (TX Đông Triều) làm khuôn các bình gốm.

Đặc biệt, thời gian qua với sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, trong đó tập trung chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng các khu dân cư đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tháng 8/2020, Đông Triều chính thức được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Đây là tiền đề để thị xã điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã hướng tới đô thị loại II, có chiến lược phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy Đông Triều, cho biết: Phương hướng, mục tiêu phát triển xuyên suốt nhiệm kỳ của thị xã là hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu và thành lập thành phố vào năm 2025. Trong chặng đầu, thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM  đã đạt, đặc biệt là tiêu chí sản xuất, môi trường, hạ tầng khu dân cư. Các tiêu chí, chỉ tiêu luôn được gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm giao thông nội bộ và kết nối liên huyện, liên tỉnh...  Từ nay đến hết năm 2020, thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng 16 thôn đạt chuẩn NTM gắn với 80 hộ gia đình mẫu, vườn mẫu đạt chuẩn NTM; thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế; rà soát các chỉ tiêu còn yếu, còn thiếu để kịp thời tháo gỡ, thực hiện.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.