Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020

Thứ Sáu, 09/10/2020, 13:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng số vốn ngân sách tỉnh dự kiến phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua là hơn 45.344 tỷ đồng. Tính đến 31/7/2020, HĐND tỉnh đã thực hiện điều chỉnh 5 lần, trong đó, số vốn trung hạn phải điều chỉnh là hơn 16.624 tỷ đồng. Số vốn được bổ sung vào kế hoạch trung hạn là gần 6.000 tỷ đồng. Tổng số vốn trung hạn đã thực hiện là hơn 44.685 tỷ đồng, đạt 98,55% kế hoạch vốn tỉnh dự kiến. Tổng số dự án đầu tư thuộc tỉnh quản lý đã được phê duyệt quyết toán là 384 dự án, với tổng giá trị dự toán được duyệt là hơn 23.376 tỷ đồng. Tổng giá trị quyết toán được duyệt là hơn 21.328 tỷ đồng. Giá trị giảm trừ sau thẩm tra là gần 102 tỷ đồng.

Tổng số nợ xây dựng cơ bản đến thời điểm 31/7/2020 của các dự án sử dụng ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương là 751 tỷ đồng. Sau khi phân bổ, điều hòa, tổng số nợ xây dựng đến thời điểm 17/9/2020 chỉ còn hơn 483 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo, trong đó, phải làm rõ các nội dung liên quan đến tổng kế hoạch vốn, hiệu quả dự án sau đầu tư, công tác quyết toán các dự án hoàn thành, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và việc phân cấp đầu tư theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017- 2020, để hạn chế tối đa việc đầu tư dàn trải.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh cũng yêu cầu UBND tỉnh phải xác định rõ số lượng các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn tới, cũng như nhu cầu sử dụng để thực hiện cân đối nguồn vốn; hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách; không để xảy ra tình trạng lập, phê duyệt dự án không sát thực tế, chậm chuyển đổi các thủ tục và chậm phê duyệt quyết toán….

Tôn Vũ – Hoàng Nam

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.