Cẩm Phả: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo

Thứ Năm, 22/10/2020, 07:12 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) được TP Cẩm Phả thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Một buổi tiếp công dân định kỳ của UBND TP Cẩm Phả.
Một buổi tiếp công dân định kỳ của UBND TP Cẩm Phả. Ảnh: Trung tâm TT-VH Cẩm Phả.

9 tháng năm 2020, TP Cẩm Phả tiếp 423 lượt công dân (387 vụ việc), so với cùng kỳ năm 2019 giảm 77 lượt công dân, 6 vụ việc. Qua công tác tiếp công dân và các nguồn khác, thành phố và các phường, xã trên địa bàn đã tiếp nhận 557 vụ việc; trong đó 18 vụ việc khiếu nại, 539 kiến nghị, phản ánh. Trong số 18 vụ việc khiếu nại, thành phố đã giải quyết xong 9 vụ việc; còn 9 vụ việc mới tiếp nhận, đang thụ lý giải quyết. Đối với các đơn kiến nghị, phản ánh đã giao các phòng ban, đơn vị xem xét trả lời, giải quyết đạt 96% các vụ việc.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, TP Cẩm Phả đã chủ động xây dựng và cụ thể hóa Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.

Đặc biệt, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đã được nghiêm túc thực hiện. Đồng chí Bí thư Thành ủy duy trì lịch tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng; Bí thư đảng ủy các phường, xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hằng tuần. 9 tháng năm 2020, người đứng đầu cấp ủy địa phương đã tiếp 91 lượt công dân (91 vụ việc).

Qua công tác tiếp dân, người đứng đầu cấp ủy đã giải đáp các kiến nghị, phản ánh của người dân, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, làm rõ nội dung kiến nghị, KNTC. Đồng thời vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật, các kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC. Cùng với đó, công tác rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch...cũng được quan tâm và chú trọng.

Thành phố yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân và giải quyết các KNTC, kiến nghị của người dân theo quy định, nhất là những vụ việc liên quan đến nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của người dân; chịu trách nhiệm cá nhân về mức độ hoàn thành nhiệm vụ công vụ (không chỉ đạo hoặc có chỉ đạo nhưng không kiểm tra việc cập nhật đầy đủ, thường xuyên theo quy định các biến động về đất đai; thay đổi nội dung bản chứng nhận nhà, đất từ lần thứ 3 trở lên; để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; không nắm rõ tình hình KNTC, kiến nghị của người dân tại địa bàn quản lý).

Cán bộ Ban Tiếp công dân TP Cẩm Phả trao đổi nghiệp vụ.
Cán bộ Ban Tiếp công dân TP Cẩm Phả trao đổi nghiệp vụ.

Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải quyết kịp thời những KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân từ khi mới phát sinh tại cơ sở; tham mưu chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, như đất đai, an sinh xã hội... Qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Nhiều vụ việc đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, công dân có đơn xin rút khiếu nại, như: Vụ việc ông Đồng Văn Phương (trú tổ 8, khu 2, phường Cửa Ông) khiếu nại việc bồi thường GPMB Dự án nâng cấp cải tạo QL18; vụ việc ông Nguyễn Đức Hoan (trú tổ 2, khu 6, phường Mông Dương) khiếu nại việc bồi thường GPMB Dự án đường điện 500KV. Các vụ việc phức tạp, kéo dài theo kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh đã được UBND thành phố tập trung rà soát, cơ bản được giải quyết xong.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố, cho biết: 9 tháng qua, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với chủ tịch UBND các phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Mông Dương. Qua thanh tra, đã yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở...

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra thành phố phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình KNTC, tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; phối hợp với Thanh tra tỉnh giải quyết dứt điểm những vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng kéo dài... Với sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền TP Cẩm Phả đã hạn chế nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Thanh Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.