Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Xây dựng Quảng Ninh xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và cả nước

Thứ Bảy, 26/09/2020, 11:57 [GMT+7]
.
.

Sáng 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội vinh dự đón nhận những tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, với sự đổi mới, nỗ lực không ngừng, Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và nước ta, cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

* Cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía bắc

Đánh giá về bước phát triển của Quảng Ninh trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu, trong đó có Việt Nam, mà Quảng Ninh là một trong những địa bàn chịu tác động trực tiếp, thường xuyên và rất phức tạp. Nhưng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao một bước quan trọng đời sống mọi mặt của nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Quảng Ninh đã kiên trì, chủ động, sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ. Là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với ba năm liên tục từ năm 2017-2019 có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Chủ trương phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, công bằng xã hội đã giúp Quảng Ninh có những bước đi toàn diện và vững chắc. Tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, vùng, miền trong tỉnh. Diện mạo, chất lượng sống ở thành thị và nông thôn được nâng lên, nhất là ở các khu vực đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 dự kiến đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng nông thôn mới, là địa phương có xã đạt kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước (xã Việt Dân, thị xã Đông Triều) và cũng là nơi triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đầu tiên, có hiệu quả, được Chính phủ nhân rộng ra cả nước.

Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững, bảo đảm vững chắc khu vực phòng thủ và là phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia. Chính trị - xã hội ổn định; trật tự an toàn được bảo đảm, xử lý hiệu quả những thách thức phát sinh, nhất là dịch bệnh, thiên tai.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được Trung ương ghi nhận và nhiều tỉnh, thành tham khảo kinh nghiệm. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trong nhiệm kỳ, dù có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn duy trì được sự đoàn kết, phát huy sáng tạo giúp tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa; tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía bắc nói riêng, khu vực miền Bắc và cả nước nói chung.

* Tìm tòi, xây dựng, thực hiện những quyết định đúng đắn ngang tầm thời kỳ phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cùng với những ưu điểm, kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, để tiếp tục phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa.

Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí lưu ý Đại hội cần nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận 5 nội dung. Trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Ninh để tạo động lực mới cho tăng trưởng; thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới, sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học công nghệ. Thứ hai, sớm hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành nền kinh tế của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh. Thứ tư, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Thứ năm, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ và thống nhất với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác nhân sự, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, liên tục phát triển, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội XIII của Đảng. 

“Quảng Ninh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Những cống hiến của Quảng Ninh cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất quan trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước kỳ vọng Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh, bền vững hơn. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận để có những quyết định đúng đắn ngang tầm thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà lúc sinh thời Người đặt danh xưng Quảng Ninh và vinh dự được 9 lần đón Người về thăm, để tiếp tục xây dựng Quảng Ninh xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và nước ta, cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội. Đồng chí khẳng định, Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa vào chương trình đại hội, tiếp tục đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Nhóm PV

.
.
.
.
.
.
.
.