TP Hạ Long: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:19 [GMT+7]
.
.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, Thành ủy Hạ Long thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trung tâm TH&VH Hạ Long.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trung tâm TT-VH Hạ Long

Để kiểm soát tốt quyền lực, thành phố chú trọng vận hành có hiệu quả Trung tâm Hành chính công và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả 6 nội dung, trọng tâm là cải cách TTHC, bảo đảm 3 yêu cầu: Giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân; nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4;  thực hiện đủ 4 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”.

Cùng với đó, thành phố xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động và trả lương qua tài khoản; công khai, minh bạch, đổi mới quy trình trong công tác tổ chức cán bộ, tăng cường điều động luân chuyển. Từ năm 2013 đến nay, thành phố đã thực hiện điều động, luân chuyển 303 lượt cán bộ, trong đó một số công chức phường, xã có thành tích, nổi trội giữ các chức vụ chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị của thành phố. Thành phố chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập hằng năm theo quy định, không có cơ quan, đơn vị nào chưa thực hiện hoặc thực hiện kê khai chậm so với quy định.

Thành phố đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Trong đó cấp ủy đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm. Trong 7 năm (từ năm 2013 đến nay), các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 2.428 tổ chức đảng, 921 cấp ủy viên và cấp ủy đảng; qua đó xử lý kỷ luật 135 đảng viên (khiển trách 81, cảnh cáo 19, cách chức 1, khai trừ 34). Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, đồng thời làm rõ những sai phạm để khắc phục. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định kỷ luật và đề nghị Thành ủy, BTV Thành ủy, BTV Tỉnh ủy kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm, trong đó có các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, làm nghiêm từ trên xuống dưới. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhất là các dự án gây thất thoát, thua lỗ, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, thành phố đã triển khai 78 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý, đầu tư các công trình xây dựng cơ bản..., kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, phát hiện 16 cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, xử lý kỷ luật Đảng đối với 6 đồng chí, đề nghị BTV Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Đảng 1 đồng chí.

Theo đánh giá hằng năm của UBND tỉnh thông qua Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI), TP Hạ Long đã có nhiều giải pháp cụ thể, quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tham nhũng. Năm 2018, tỷ lệ người dân cho biết chính quyền thành phố đã xử lý nghiêm túc vụ việc tham nhũng ở địa phương đạt 90,7%; đánh giá về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước  đạt trên 90%. Năm 2019, những chỉ số này còn cao hơn khi Hạ Long vươn lên đứng đầu trong 13 huyện, thị xã, thành phố.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.