Tiên Yên: Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Ba, 01/09/2020, 14:37 [GMT+7]
.
.

Các cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Yên đang triển khai các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, sớm đưa Nghị quyết XXV Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Cán bộ xã Đông Ngũ phối hợp các tổ chức chính trị xã hội huyện tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Cán bộ xã Đông Ngũ phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tiên Yên tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục xây dựng nông thôn mới.

Những năm gần đây, Đông Hải là một trong những xã có sự phát triển bứt phá của huyện Tiên Yên, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2015-2020, xã vẫn còn một số tiêu chí đạt  được chưa thực sự bền vững. Bởi vậy, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, xã đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng Đông Hải trở thành phường trước năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vi Thị Tứ cho biết: Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội XVIII Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội, xây dựng, triển khai chương trình hành động với các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết. Đảng ủy chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng; lắng nghe, đối thoại với nhân dân, đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, khuyến khích người dân phát triển sản xuất định hướng “2 con” (con gà, con tôm); sản phẩm OCOP của địa phương. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, với chương trình “Đường hoa - Tranh tường” tại các thôn trên địa bàn xã.

Tại Đông Ngũ, Đảng bộ xã xác định công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của các cán bộ, đảng viên là yếu tố then chốt để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Toàn cho biết: Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của trung ương, tỉnh, huyện, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây gỗ lớn, cây bản địa có giá trị kinh tế cao; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, liên kết sản xuất và tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị gia tăng trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... Qua đó, nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu cấp phường trước năm 2025.

Người dân xã Đông Hải tích cực sản xuất chuyển đổi mô hình sản xuất,
Người dân xã Đông Hải tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất.

Các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện đều có những định hướng riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Các đơn vị đều khẳng định quyết tâm vượt khó, phát huy sức mạnh của nhân dân, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra, đưa huyện Tiên Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào cuối nhiệm kỳ, khẳng định vị thế cửa ngõ miền Đông của tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho tái lập TX Tiên Yên.

Bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội XXV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Tiên Yên chú trọng phát huy lợi thế khác biệt, chuẩn bị tốt quỹ đất cho phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, thu hút doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào địa bàn; khuyến khích phát triển phong trào khởi nghiệp, phấn đấu số doanh nghiệp trên địa bàn tăng bình quân 5%/năm. Huyện tiếp tục ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định; xây dựng chuỗi giá trị của các sản phẩm chủ lực, gắn với hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, kinh tế trang trại, gia trại, hợp tác xã nông nghiệp…

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.