Thường trực HĐND tỉnh làm việc với TX Đông Triều

Thứ Ba, 15/09/2020, 18:16 [GMT+7]
.
.

Chiều 15/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm trưởng đoàn làm việc với TX Đông Triều về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn.

Theo báo cáo của TX Đông Triều, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn sau điều chỉnh, bổ sung là trên 2.117 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương: 26,5 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 924 tỷ đồng; vốn ngân sách thị xã 1.150 tỷ đồng; nguồn khác là 16,5 tỷ đồng.

đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng kế hoạch đã phân bổ trong giai đoạn 2016-2020 là 2.339 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch trung hạn 222 tỷ đồng do năm 2020 tỉnh mới bổ sung nguồn vốn cho thị xã.

Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2019 là trên 1.492 tỷ đồng; giải ngân 1.427 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch vốn. Năm 2020 tổng vốn đầu tư XDCB là trên 732 tỷ đồng, đến ngày 5/9 đã giải ngân trên 507 tỷ đồng, đạt gần 70% so với kế hoạch vốn.

Đối với tình hình nợ đọng XDCB thị xã đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý, từng bước khắc phục tình trạng nợ đọng trong XDCB. Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, thị xã đã bố trí nguồn thanh toán nợ đọng XDCB cho các dự án phê duyệt quyết toán, dự phòng trường hợp dự án được phê duyệt còn nợ đọng XDCB.

Cơ bản nhất trí với báo cáo của địa phương, tuy nhiên các đại biểu cũng tham gia một số nội dung như: Địa phương cần có sự chỉ đạo đến thời điểm 30/9/2020 thực hiện giải ngân vốn đạt 100%; cần cân đối lại các dự án đầu tư tránh đầu tư dàn trải; đôn đốc chỉ đạo công tác thu hồi tạm ứng; xem xét lại tiến độ bố trí vốn; quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho thời gian tới đảm bảo phù hợp; rà soát lại các số liệu liên quan đến các công trình, dự án...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng của TX Đông Triều trong việc chuẩn bị báo cáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo đề cương của đoàn giám sát.

Lãnh đạo TX Đông Triều báo cáo tại buổi là việc.
Lãnh đạo TX Đông Triều báo cáo tại buổi làm việc.

Thị xã là một trong những địa phương có tổng mức đầu tư khá lớn trên 2.000 tỷ đồng. Mặc dù chưa phải là địa phương tự cân đối nhưng phần vốn tự cân đối cho kế hoạch trung hạn chiếm tới 50%, đây là quyết tâm của địa phương trong việc khai thác các nguồn lực sau đầu tư.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị xã có nhiều dự án triển khai nhưng thị xã đã chủ động thanh tra, kiểm tra; bố trí vốn thực hiện giải quyết các nợ đọng XDCB. Tỷ lệ giải ngân XDCB đạt khá cao, đặc biệt là địa phương đầu tiên của tỉnh đạt 100% tỷ lệ giải ngân vốn chương trình xây dựng NTM.

Tuy nhiên, trên địa bàn thị xã vẫn còn 11 dự án chưa giải ngân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu địa phương cần rà soát lại. Đối với những dự án chưa đảm bảo nguồn thu cần điều chỉnh cho phù hợp. Trong kế hoạch năm 2020 cần đôn đốc hoàn ứng vốn kéo dài và vốn của một số dự án lớn. Đông Triều hoàn thiện lại báo cáo trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu trước ngày 20/9.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.