Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thứ Sáu, 18/09/2020, 14:45 [GMT+7]
.
.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới 74 điểm cầu. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương. Dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại điểm cầu Quảng Ninh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại buổi tập huấn trực tuyến, hàng nghìn đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu 2 chuyên đề, gồm: Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung chính trong Nghị định số 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, đây là một hoạt động lập pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại điểm cầu Quảng Ninh.
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại điểm cầu Quảng Ninh.

Trong luật quy định rõ: Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Luật Cảnh sát biển Việt Nam là cơ sở pháp lý vững chắc để xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; ưu tiên về nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng; tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương mong muốn các đại biểu tích cực nghiên cứu, nắm vững các nội dung cơ bản, nội dung mới, các quy định liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân và tổ chức để tuyên truyền sâu rộng, sớm đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.