Sự kiện tuần này

Thứ Hai, 14/09/2020, 07:56 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 14/9 đến ngày 20/9, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 14/9:

UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Mckinsey về việc triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh họp thẩm định Đề án Giáo dục mầm non tư thục tỉnh Quảng Ninh.

Buổi chiều, Thường trực Tỉnh ủy hội ý, cho ý kiến tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Ccovid-19; nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 197/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; nghe báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thứ Ba, ngày 15/9

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các trạm thu phí dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều, UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh.

Từ ngày 15-25/9/2020: Toàn tỉnh tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thứ Tư, ngày 16/9

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2020.

- Thứ Sáu, ngày 18/9:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, nghe báo cáo quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu Chi Hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.