"Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử"

Chủ Nhật, 27/09/2020, 10:47 [GMT+7]
.
.

Đó là tên triển làm ảnh tư liệu chuyên đề do Sở Văn hóa - Thể thao vừa khai mạc tại Bảo tàng Quảng Ninh. Triển lãm nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh tư liệu quý về thành tựu
Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh tư liệu về thành tựu của Quảng Ninh trong 5 năm qua.

Đây là triển lãm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu của Quảng Ninh trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Kiều Đinh Sơn, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng chắt lọc những hình ảnh tiêu biểu nhất, phản ánh được thành tựu trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn bằng những hình ảnh tư liệu này sẽ cung cấp cho khách tham quan sự hình dung về Quảng Ninh 5 năm qua đã làm được những gì; từ đó tạo không khí phấn khởi hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội trong 5 năm tới”.

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long thăm quan triển lãm.
Sinh viên Trường Đại học Hạ Long tham quan triển lãm.

Triển lãm quy tụ hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, gồm 2 nội dung chính. Khu vực nội dung thứ nhất, các bức ảnh đã điểm lại các thành tựu nổi bật, tiêu biểu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm 2015-2020. Khu vực nội dung trưng bày thứ hai, các bức ảnh đã nhắc lại những sự kiện tiêu biểu hằng năm đã được vinh danh, hình ảnh về các đại hội cấp cơ sở và các công trình tiêu biểu gắn biển chào mừng Đại hội.

Triển
Triển lãm giới thiệu những hình ảnh nổi bật của tỉnh trong 5 năm qua.

Ông Ninh Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, nhận định: Trong 5 năm qua, Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn.

Song với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, với truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" quyết tâm đổi mới sáng tạo, có nhiều giải pháp đột phá để khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, quốc phòng - an ninh. Triển lãm ảnh tư liệu chuyên đề diễn ra tại Bảo tàng Quảng Ninh đã được trưng bày theo các cụm ảnh chuyên đề như vậy.

Triển lãm đã góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; quyết tâm vững bước dưới cờ Đảng, củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Đồng thời, triển lãm cũng tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng. Qua đó phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; cổ vũ phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Em Nguyễn Xuân Thủy, sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, chia sẻ: “Triển lãm giúp sinh viên chúng em có những hiểu biết thêm về quê hương. Sau khi tham quan triển lãm, sinh viên chúng em càng thêm yêu, thêm tự hào về quê hương của mình. Đây cũng là động lực để chúng em tiếp tục ra sức học tập, phấn đấu, lập thân lập nghiệp để sau này ra trường, có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương Quảng Ninh thân yêu của chúng ta”.

Huỳnh Đăng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.