Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX

Thứ Ba, 01/09/2020, 13:23 [GMT+7]
.
.

Sáng 1/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh và 7 điểm cầu trực tuyến ở các đơn vị cơ sở trực thuộc, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện đúng quy định, toàn diện các nội dung nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, quán triệt các nội dung Nghị quyết tại hội nghị.
Các điểm cầu trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị cơ sở
Các điểm cầu trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm nội dung, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dương Hương

.
.
.
.
.
.
.
.