Nhiệm kỳ 2020-2025: Quảng Ninh xây dựng tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thứ Hai, 28/09/2020, 17:11 [GMT+7]
.
.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh, 727 tổ chức cơ sở đảng và 5.045 chi bộ trực thuộc.

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại  hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra từ ngày 25 đến 27/9/2020 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 20 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Đặc biệt, kế thừa, phát huy tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương thức phát triển của giai đoạn 2015 - 2020, với tinh thần tiến công cao nhất, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó, Đại hội đã biểu thị quyết tâm, đến năm 2025, sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền Bắc”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đại hội đã thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu (trong đó gồm 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 7 chỉ tiêu kinh tế, 5 chỉ tiêu xã hội, 4 chỉ tiêu môi trường), trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân (GRDP) đạt khoảng 10%. Đồng thời đề ra 4 quan điểm định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025, trong đó, kiên trì giữ vững quan điểm chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; kiên trì thực hiện tổ chức không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”, trong đó “Tâm” là thành phố Hạ Long; đồng thời xác định “Xây dựng thành phố Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế gắn với bảo tồn và phát huy bền vững di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng”.  Điều này đã thể hiện sự quan tâm, sự tin tưởng trao cơ hội của Tỉnh đối với định hướng phát triển của Hạ Long - thành phố thủ phủ của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Về tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045, Đại hội đã xác định, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đại hội đã xác định và quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, đó là: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số;  đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội, Đại hội cũng đã giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách sát thực và khả thi, nhất là chú trọng thực hiện có hiệu quả các Đề án trên từng lĩnh vực để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.