Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá XIII

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Thứ Hai, 14/09/2020, 10:58 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/9/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 19 đã ban hành Nghị quyết số 286/2020/NQ-HĐND " Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020". Cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 như sau:

“c) Giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long; giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm: Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử trong thời gian từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 31/12/2020”;

“d) Giảm 100% giá vé thu phí vào điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long trong các ngày 20/10/2020 (ngày Phụ nữ Việt Nam); ngày 12/11/2020 (ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ, ngày truyền thống ngành Than); ngày 20/11/2020 (ngày Nhà giáo Việt Nam); ngày 22/12/2020 (ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam)”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng phương án triển khai cấp, phát vé đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đạt hiệu quả hỗ trợ kích cầu du lịch.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 9 năm 2020, có hiệu lực từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 266/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh./.

.
.
.
.
.
.
.
.