Nâng cao hiệu quả công tác mặt trận

Thứ Năm, 10/09/2020, 10:13 [GMT+7]
.
.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ thời gian qua đã góp phần củng cố, phát huy tinh thần lao động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Đoàn công tác MTTQ tỉnh kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Nam Hòa (TX Quảng Yên) kết quả lấy ý kiến người dân về xây dựng NTM của thị xã.
Đoàn công tác MTTQ tỉnh kiểm tra việc niêm yết kết quả lấy ý kiến người dân về xây dựng NTM tại trụ sở UBND phường Nam Hòa (TX Quảng Yên).

Bám sát định hướng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của Quảng Ninh, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động theo 4 Ban chuyên môn (Tổ chức - Tuyên giáo; Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo; Dân Chủ - Pháp luật; Văn phòng) đã hỗ trợ Ban Thường trực MTTQ tỉnh rất hiệu quả trong việc nghiên cứu, đề xuất, giám sát thực hiện toàn bộ các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đặc biệt là trong mô hình Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ cán bộ thuộc biên chế của Mặt trận có thêm cơ hội rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, phát huy tốt năng lực chuyên môn, kỹ năng công tác của mình khi thực hiện các nhóm nhiệm vụ riêng - chung,  góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chúc tết gia đình người uy tín tiêu biểu tại bản Bình Hồ, xã Quảng Lâm (huyện Đầm Hà).
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chúc Tết gia đình người uy tín tiêu biểu bản Bình Hồ (xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà), tháng 1/2020.

Kết quả của nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh được minh chứng bằng những thành tích nổi bật trên nhiều mặt công tác. Điển hình là việc triển khai, quán triệt, hướng dẫn sâu sát từ cấp tỉnh đã giúp cho toàn hệ thống MTTQ trong tỉnh làm tốt nhiệm vụ nắm tình hình, định hướng dư luận, dân vận khéo với nhiều hình thức, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được đúc kết, nhân rộng.

Cụ thể như thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 trong nhân dân; xã hội hóa nguồn lực để phát miễn phí các trang thiết bị phòng dịch cho nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tạo không khí sôi nổi khắp các đơn vị, địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, kịp thời. Các nội dung do MTTQ chủ trì, thực hiện như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... dần trở thành hành động thường xuyên, tự giác của cộng đồng dân cư.

Ủy ban MTTQ tỉnh nhận bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Các tập thể, cá nhân của Ủy ban MTTQ tỉnh nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Ủy ban MTTQ tỉnh duy trì phối hợp hoạt động rất chặt chẽ, hiệu quả với UBND tỉnh trong thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh. Đặc biệt là thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp cùng xử lý những sự việc phức tạp có hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động; tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri để nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các vấn đề, nội dung vướng mắc.

“Cầu nối” của MTTQ đã giúp tập hợp các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia hoạt động của MTTQ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.