LLVT Quảng Ninh: Bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:27 [GMT+7]
.
.

Nhằm góp phần bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trước, trong và sau của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ bảo vệ an toàn cho Đại hội.

Ban CHQS huyện Bình Liêu triển khai khẩu đội trực phòng không 24/24h.
Ban CHQS huyện Bình Liêu triển khai khẩu đội trực phòng không 24/24h.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội; chủ động phòng ngừa, có biện pháp ngăn chặn không để xảy ra tụ tập đông người, gây rối, phá hoại mất ANCT-TTATXH trên địa bàn. Đồng thời tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ theo quy định; tổ chức trực SSCĐ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt; sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra…

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.