Khối LLVT 7 huyện: Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020

Thứ Hai, 28/09/2020, 17:17 [GMT+7]
.
.

Chiều 28/9, tại huyện Đầm Hà, Khối thi đua LLVT 7 huyện (Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô) tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020. Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đến dự và chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 trong điều kiện chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các LLVT 7 huyện đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phối hợp với các lực lượng giữ vững ANCT, TTATXH; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Công tác xây dựng lực lượng, PCTT, TKCN, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được chú trọng; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ thi đua, phấn đấu đúng đắn, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ quân sự cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong đó đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội; chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19... Quá trình thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất xác định thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng nắm tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của LLVT địa phương và địa phương; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia PCTT-TKCN; tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương thực hiện tốt các khâu, bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng, công trình quốc phòng; đẩy mạnh tiến độ, hoàn thành kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trong cơ quan, đơn vị; thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất...

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.