Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, lần thứ 60

Thứ Sáu, 11/09/2020, 17:36 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV tổ chức hội nghị lần thứ 60 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị,
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Thời gian qua, công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 308-KH/TU của Tỉnh ủy.

Đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện đều được tổ chức thành công và hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương. Tất cả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở (trừ Đại hội Đảng bộ Quân sự) đều thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội và đều có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao trên 90%. Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cơ bản hoàn tất, đã báo cáo Bộ Chính trị phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy trình, quy định. Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội từ ngày 25 - 27/9/2020.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, tại hội nghị, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, bao gồm: Chương trình, nội quy, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội; dự kiến số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu của Đại hội; thành lập các Tổ đại biểu; số lượng, cơ cấu nhân sự bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV... Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu đều thống nhất cao với các nội dung được trình bày tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Thời gian từ nay đến đại hội không còn dài, vì vậy để đại hội được tổ chức chu đáo, trang trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các tiểu ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các phần việc phân công, hoàn thiện kỹ lưỡng bước cuối cùng liên quan đến nội dung, chương trình, phương án nhân sự đại hội. Công tác thông tin, truyền thông phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác nội dung thông tin. Công tác lễ tân, hậu cần, y tế thực hiện chu đáo. An ninh trật tự, an toàn thông tin phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn trước, trong và sau đại hội. Các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở; kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để những yếu tố bất ngờ nảy sinh.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.