Góp trí tuệ, xây tương lai bền vững

Chủ Nhật, 27/09/2020, 14:42 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ - nơi hội tụ đầy đủ tinh hoa về văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên cũng như tiềm năng, lợi thế để phát triển. Nhận diện rõ vị thế quan trọng, tỉnh đã và đang kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững hơn thông qua những đề án, kế hoạch, chương trình mang tính chiến lược, dài hơi. Từ hội trường của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiều giải pháp cụ thể, sát thực, trọng tâm đã được các đại biểu nêu bật nhằm cụ thể hóa mục tiêu kế hoạch 5 năm tới và hướng đến tầm nhìn xa hơn.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Văn hóa, con người được ưu tiên hàng đầu

Mở đầu cho phiên tham luận tại hội trường ngày làm việc thứ 3 là tham luận của đại biểu Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung tham luận đã khẳng định: Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển KT-XH bền vững của tỉnh.

Với mục tiêu xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc của Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, đại biểu Trương Công Ngàn đề nghị báo cáo chính trị cần nhấn mạnh giải pháp về giữ gìn, phát huy đặc trưng tốt đẹp của các DTTS; các giá trị đặc sắc về văn hóa biển đảo, văn hóa công nhân Vùng mỏ; khắc sâu, nhân rộng những truyền thống văn hóa tốt đẹp. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh. Song song với đó là duy trì và nhân rộng các mô hình văn hóa công cộng; nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân.

Đại biểu Trương Công Ngàn, Phó
Đại biểu Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham luận tại hội trường về những giải pháp phát triển văn hóa, con người.

Đại biểu nhấn mạnh: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế; kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong từng lĩnh vực, trong từng địa phương. Xây dựng văn hóa giàu bản sắc ngay trong chính trị và kinh tế, chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực chất là tập trung xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức.

Ngoài ra thì tỉnh cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa ở các huyện miền núi, biên giới, vùng đồng bào DTTS; chú trọng phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng vùng miền để phục vụ phát triển du lịch, tạo sinh kế, thu nhập cho người dân. Phát triển công nghiệp văn hóa, quyết tâm đưa văn hóa trở thành một thị trường tiềm năng, hướng tới “xuất khẩu văn hóa” góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững…

Tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường

Phát triển kinh tế theo hướng bền vững được các đại biểu xác định là nhiệm vụ quan trọng. Tham góp thêm những kiến nghị với tỉnh, đại biểu Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, khẳng định: Ngành Than sẽ đồng hành cùng với Quảng Ninh để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để bảo vệ môi trường với tinh thần chủ động, quyết liệt nhất.

Những giải pháp liên quan đến phủ xanh bãi thải, phục hồi môi trường sau khai thác; tăng cường thu gom, xử lý nước thải, rác thải, khí thải; vệ sinh môi trường, chống bụi, chống ồn; đưa công nghệ hiện đại vào khai thác, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường… được đại biểu đại diện ngành Than nhấn mạnh nhằm song hành cùng với tỉnh Quảng Ninh và cả nước thực hiện mục tiêu hướng đến nền kinh tế xanh.

Đại biểu
Đại biểu Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, tham luận tại hội trường.

Đại biểu cũng nhấn mạnh: TKV sẽ duy trì nguồn kinh phí môi trường tập trung tối thiểu bằng 0,5 - 1,0% doanh thu và chi phí môi trường thường xuyên bằng 0,3 - 0,5% chi phí sản xuất, tăng cường huy động nguồn vốn xã hội hóa để chủ động kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường.

Cùng chung quan điểm phát triển kinh tế phải đi liền với bảo vệ môi trường, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đảng bộ huyện Ba Chẽ, cho rằng: Quảng Ninh có nhiều địa phương có lợi thế để phát triển kinh tế rừng. Một mặt vừa tăng thu nhập cho người dân, một mặt góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, để đảm bảo khai thác và phát huy tốt dư địa từ rừng, tỉnh cần thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp hữu cơ, công nghệ cao; hình thành rõ nét vùng sản xuất tập trung cây lâm nghiệp, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao; tăng cường công tác bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên rừng…

Cùng với đó, quan tâm phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và tăng thu nhập cho người làm nghề rừng gắn với phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch cộng đồng để khai thác có hiệu quả những lợi thế về tự nhiên vốn có, gắn phát triển du lịch, phát triển KT-XH với bảo tồn và phát triển bền vững rừng phòng hộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV.

Đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng phên giậu

Khẳng định vị trí chiến lược của Quảng Ninh trong QP-AN, tham luận tại Đại hội, đại biểu Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho rằng: Bên cạnh việc cần ưu tiên đầu tư về nhân lực, hạ tầng cho công tác AN-QP khu vực biên giới, biển đảo thì kiến nghị tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, xây dựng các KCN, KKT mạnh, nhất là ở khu vực biên giới, cửa khẩu, tạo thế đan xen lợi ích đa dạng. Từ đó,  tận dụng thời cơ quan hệ với các nước lớn, với các địa phương biên giới nước bạn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu, tăng cường tiềm lực kinh tế, góp phần xây dựng phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế, quốc tế.

Nhìn nhận trong bối cảnh mới, Quảng Ninh sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh, hội nhập sâu rộng, tuy nhiên kèm theo đó sẽ có những thách thức về an ninh con người, an ninh xã hội, đại biểu Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã tham luận tại Đại hội những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của tỉnh. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định sẽ làm tốt nhiệm vụ củng cố, bảo vệ vững chắc QP-AN với phát triển KT-XH; kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự gắn với triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh.

CA tinh.jpg
Đại biểu Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tham luận về những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, theo ổ nhóm, lưu động, liên tuyến, sử dụng vũ khí “nóng”…

Cùng với đó, lực lượng Công an Quảng Ninh sẽ chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tập trung quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là đối với các ngành nghề nhạy cảm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Những tham góp tại phiên thảo luận hội trường của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Từ đó, góp thêm trí tuệ, nhân thêm sức mạnh để đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển KT-XH nhanh, bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

Nhóm Phóng viên

.
.
.
.
.
.
.
.