Góp sức xây dựng đất nước giàu đẹp

Thứ Tư, 02/09/2020, 07:20 [GMT+7]
.
.

Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - một nước Việt Nam độc lập, tự do sau nhiều năm chịu ách thống trị của thực dân. 75 năm qua, cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân vùng mỏ Quảng Ninh đã anh dũng chiến đấu, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, trở thành điểm sáng nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Âm vang mùa thu lịch sử

Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang sống trong thời khắc mùa thu tháng 8 và Quốc khánh 2/9 lịch sử vô cùng ý nghĩa. Cách đây vừa tròn 75 năm, theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tâm, đồng lòng vùng lên đánh đuổi hệ thống cai trị, giành chính quyền về tay nhân dân. Chỉ với vũ khí thô sơ, chủ yếu là gậy gộc, giáo mác, nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo tiếng gọi của Việt Minh vùng lên lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến, góp sức làm nên cao trào cách mạng đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hòn Gai. (Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Hoàng, trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh)
Giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hòn Gai. (Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Hoàng, trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh)

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp núi rừng, xóm bản. Từng đoàn người cuồn cuộn như thác đổ mang theo khát khao tự do, độc lập. Và trong tim mỗi con dân đất Việt còn nhớ thời khắc ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, hình ảnh vị cha già của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lời tuyên bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Và kể từ mùa thu đó, Quốc khánh năm đó, trên rất nhiều vùng quê của tỉnh, người dân đã lấy ngày Quốc khánh là ngày Tết Độc lập. Tinh thần, khát vọng tự do đã giúp quân và dân ta vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ, giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Truyền thống yêu nước, kiên cường cách mạng đang tiếp thêm sức mạnh để tỉnh ta vượt khó vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng.

Ngay từ những năm đầu Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã quyết tâm triển khai thực hiện. Điển hình triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 14-3-1987 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 3 chương trình kinh tế: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu 3 năm 1987-1990 và sau này là hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hiệu quả ở Quảng Ninh đã góp phần cùng với cả nước làm sáng rõ hơn, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng.

Trong giai đoạn 1986-1991, Quảng Ninh đã ổn định cơ bản tình hình kinh tế - xã hội, trước hết là ổn định và phát triển sản xuất than, góp phần ổn định thị trường giá cả, tài chính, tiền tệ; ổn định cung cấp lương thực, thực phẩm để cải thiện một bước đời sống nhân dân. Giai đoạn 1991-1995, kinh tế - xã hội ở tỉnh nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng chậm phát triển, tạo được thế phát triển một cách vững chắc; tăng nhanh khả năng tích luỹ và cải thiện đời sống nhân dân. Giai đoạn 1995-2001, trong quá trình CNH-HĐH, tỉnh Quảng Ninh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và du lịch, phát triển và tăng cường nguồn lực kinh tế, đổi mới và hoàn thiện quan hệ sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho bước phát triển sau những năm 2000. Đặc biệt trong 10 năm gần đây, Quảng Ninh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá, nhất là sự vận dụng chủ động, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương đường lối hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội. Điều này thể hiện rõ qua nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh quyết tâm cải cách hành chính, chủ động đề xuất và quyết liệt thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương; xây dựng các quy hoạch để kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng… Nhờ đó, quy mô và tiềm lực kinh tế, chất lượng tăng trưởng của Quảng Ninh được cải thiện rõ rệt.

Điểm tựa cho hành trình tiếp bước

Từ một tỉnh nghèo phải đối mặt với bao khó khăn, thách thức, còn lệ thuộc vào sự trợ giúp của Trung ương, đến năm 2004, Quảng Ninh vươn lên thành địa phương tự cân đối và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước; liên tục ở vị trí thứ 5, thứ 6 từ năm 2011 đến nay. Năm 2019 đạt 46.173 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 34.702 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP từ năm 2016 đến nay luôn đạt trên 10%/năm (trong đó, năm 2019 đạt 12,01% cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây), GDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 6.135 USD/ người/năm (gấp hơn hai lần so với cả nước). Thế và lực của tỉnh Quảng Ninh sau 35 năm đổi mới, nhất là trong những năm gần đây càng khẳng định rõ vai trò là một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc. 

TP Hạ Long - tâm phát triển của tỉnh Quảng Ninh.
TP Hạ Long - tâm phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Ngày nay, Quảng Ninh được bạn bè trong và ngoài nước biết đến không chỉ là trung tâm sản xuất công nghiệp, khai thác sản xuất, chế biến, kinh doanh than, nhiệt điện như trước đây mà là một trong những trung tâm du lịch quốc tế. Năm 2019, tỉnh đã thu hút hơn 14 triệu lượt khách, trong đó có 5,75 triệu lượt khách quốc tế, gắn kết phát triển du lịch dịch vụ với kinh tế biển; là tỉnh duy nhất trong cả nước có 4 thành phố và tỷ lệ dân số đô thị đến nay đạt 64%, chỉ đứng sau các thành phố trực thuộc Trung ương. Là tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, đi đầu với những mô hình mới đột phá thành công trong cải cách hành chính mà khâu đột phá là trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị toàn tỉnh, tinh giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kiên trì thực hiện phương châm "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", thúc đẩy mô hình đối tác công - tư huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nhiều công trình trọng điểm được đưa vào hoạt động như Cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; Vân Đồn - Móng Cái đang triển khai, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long... đã mở ra những thời cơ và vận hội mới không chỉ cho Quảng Ninh mà cho cả vùng và đất nước. 

Quảng Ninh còn là nơi đi đầu triển khai thành công chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được Chính phủ nhân rộng ra cả nước. Đồng thời là địa phương điển hình đang thực hiện thành công quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng nhanh và giữ vai trò chủ đạo, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Môi trường đầu tư của tỉnh không ngừng được cải thiện, liên tục trong hai năm 2017, 2018, 2019 dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (ParIndex), thu hút vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh trong những năm gần đây với sự có mặt của nhiều nhà đầu tư chiến lược cùng những thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn luôn được chăm lo đảm bảo. Sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân được quan tâm có bước tiến bộ vượt bậc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao và cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới đến hết năm 2019 chỉ còn 0,52%. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; công tác y tế có nhiều chuyển biến, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 54,6 giường (gấp đôi bình quân chung của cả nước). Chỉ số phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 5 địa phương cao nhất cả nước. Diện mạo nhiều vùng nông thôn thay đổi rõ rệt, tỉnh đã hoàn thành Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, về đích trước 1 năm so với kế hoạch…

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng mỏ đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhân thêm niềm vui trong ngày Độc lập. Đó cũng là cách tỏ lòng tri ân bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để tạo nên dáng hình đất nước hôm nay.

Hoài Anh

Đại úy Tô Sỹ Dương, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh: Nguyện cống hiến công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp

Chúng ta đã trải qua 75 năm kể từ mùa Thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đưa đất nước bước vào trang sử mới: Độc lập - tự do - hạnh phúc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để rồi, cứ mỗi khi mùa thu về, chúng ta đều hân hoan đón Tết Độc lập, trong lòng mỗi người con đất Việt lại trào dâng cảm xúc về năm tháng hào hùng đó. Tôi cũng như thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho chúng tôi được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

Cùng với niềm tự hào và sự biết ơn đó, chúng tôi luôn nỗ lực, khẳng định vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Chúng tôi tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… gắn với nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp ngày công tham gia chiến dịch tình nguyện xây dựng nông thôn mới ở những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa… Phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, ra sức xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Thị Ngọc Ánh, sinh viên Khoa Dược, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh: Phấn đấu học tập, rèn luyện, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp

Là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Ninh anh dũng và đổi mới, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào. Thời gian qua, cùng với những đột phá trong phát triển KT-XH, các cấp, các ngành của tỉnh đã rất quan tâm, dành nhiều chính sách để đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi tin rằng, Quảng Ninh chính là miền đất hứa cho các thế hệ sinh viên ra trường có cơ hội thể hiện năng lực của mình.

Bản thân tôi xác định rõ cho mình nhiệm vụ, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện tri thức, đạo đức, lối sống, để có thể đóng góp công sức xây dựng quê hương. Đặc biệt, với vai trò là những y, bác sĩ trong tương lai, tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé sức trẻ và năng lực của bản thân, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế tốt hơn cho người dân. Nhất là ở các khu vực còn khó khăn trên địa bàn tỉnh, nơi người dân chưa được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

CCB Trung Tuấn, phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên: Bồi hồi, xúc động mỗi khi cả nước tưng bừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp tôi tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - vị Cha già của dân tộc và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong những ngày mùa Thu lịch sử này, khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời xanh, trong tôi dâng lên niềm xúc động thiêng liêng, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Tôi bắt đầu tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1954 và tới nay đã có 55 năm tuổi Đảng. Trải qua thời gian, tôi thấy được sự thay đổi rõ rệt của quê hương từng ngày, từng giờ.

Giờ đây, tôi cảm nhận được một Quảng Ninh đổi mới, không ngừng phát triển với những đột phá mạnh mẽ trong việc nâng cao cuộc sống của người dân, hạ tầng giao thông, du lịch được thúc đẩy xây dựng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả khích lệ. Đối với Tiên Yên, có thấy rõ sự “thay da, đổi thịt” với những tuyến đường giao thông được bê tông hóa vào tận các các thôn bản, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm và đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Hy vọng rằng, trong những năm tiếp theo, với sự quan tâm, đầu tư đồng bộ của tỉnh, huyện Tiên Yên nói riêng và các địa phương khác trên bàn tỉnh nói chung sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Bà Phùn Tài Múi, bản Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu: Luôn tin tưởng vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước

Ngày Tết Độc lập luôn được bà con chúng tôi rất trân trọng. Vào ngày này, mọi người đều tạm dừng các hoạt động sản xuất để nghỉ ngơi, đi chơi tết. Bản trên, bản dưới ai ai cũng vui mừng, phấn khởi. Càng vui hơn vì cuộc sống ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số đã ngày càng được cải thiện.

Tôi thấy các chính sách hỗ trợ của tỉnh đến các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa như ở Bình Liêu có rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, đường bê tông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn của xã Hoành Mô nói riêng và huyện Bình Liêu nói chung được đầu tư hoàn thành, tạo nhiều thuận lợi cho người dân chúng tôi. Ngoài đầu tư về hạ tầng, từ sự quan tâm, hỗ trợ cây, con giống để bà con tập trung phát triển sản xuất, Hoành Mô từ một xã còn nhiều khó khăn nay đã hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả cao.

Tôi mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, phát triển sản xuất… cho khu vực nông thôn, miền núi, khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo. Bà con dân bản rất tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và hứa sẽ làm theo để đời sống ngày càng đi lên.

Nhóm PV (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.