Giám sát đầu tư công trung hạn, xử lý nợ đọng XDCB tại Sở KH&ĐT

Thứ Sáu, 18/09/2020, 14:00 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình giám sát, sáng 18/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, tổng số vốn ngân sách dự kiến phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua là 45.344 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh đã thực hiện là 44.685 tỷ đồng, đạt 98,55% kế hoạch.

Riêng năm 2020, tổng kế hoạch chi đầu tư công là 16.210 tỷ đồng, tăng 2.403 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm, chiếm 55,6% tổng chi ngân sách địa phương. Tính đến ngày 24/8/2020, số vốn giải ngân đạt 7.816 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch. Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án sử dụng ngân sách Trung ương và tỉnh là 751 tỷ đồng.

Sở KH&ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền, cũng như báo cáo đề nghị HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết liên quan đến việc phân cấp đầu tư, trình tự đầu tư, triển khai đầu tư dự án... Sở cũng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo nguyên tắc phân bổ. Công tác thẩm tra, giám sát, đấu thầu các dự án đều được thực hiện theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đề nghị Sở KH&ĐT tích cực hướng dẫn các đơn vị quy hoạch dự án theo đúng quy định, bổ sung các văn bản tham mưu nguồn vốn thu từ các nguồn, rà soát số liệu về nợ đọng xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, tăng cường giám sát hiệu quả sau đầu tư...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở KH&ĐT hoàn thiện báo cáo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát.

Đồng chí đề nghị báo cáo của Sở KH&ĐT cần bổ sung, làm rõ các dự án sẽ chuyển tiếp đầu tư công giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra và kiểm toán nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là thẩm định dự án, hiệu quả công tác đầu tư ở một số lĩnh vực: Vốn vay ODA và các dự án nước sạch; đánh giá hiệu quả bố trí vốn chuẩn bị đầu tư; hiệu quả các dự án ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương; kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về không bố trí vốn cho các dự án không thực hiện được quyết toán. Đồng chí cũng đề nghị Sở rà soát kỹ lưỡng nợ đọng xây dựng cơ bản, đánh giá hiệu quả phân cấp đầu tư cho cấp xã, rút kinh nghiệm tham mưu một số nguồn vốn. 

Cao Quỳnh 

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.