Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Bình Liêu: Tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thứ Ba, 22/09/2020, 10:13 [GMT+7]
.
.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Bình Liêu đã tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhanh chóng đưa Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

 Lãnh đạo huyện Bình Liêu đi thực địa dể kiểm tra mô hình trồng mận tại khu dân cư Trình Tường xã Hoành Mô
Lãnh đạo huyện Bình Liêu kiểm tra mô hình trồng mận tại khu dân cư Trình Tường, xã Hoành Mô. Ảnh: Trung tâm TT-VH Bình Liêu

Xác định triển khai Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện là nhiệm vụ quan trọng, ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai các phần việc trước mắt và lâu dài. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Huyện sớm kiện toàn bộ máy, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí trong BTV, BCH; kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Quy chế hoạt động của BCH, UBKT Huyện ủy, Chương trình công tác toàn khóa... nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sát với tình hình thực tiễn. Để Nghị quyết Đại hội từng bước đi vào cuộc sống, Huyện ủy triển khai quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tới các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện để nắm rõ, hiểu sâu, cũng như xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của tổ chức, cán bộ, đảng viên. Việc tuyên truyền, quán triệt tập trung vào 6 quan điểm, định hướng lớn; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn, đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần cùng các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội…, tập trung vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 nhằm tạo động lực cho những năm tiếp theo.

Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị toàn huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, đầu nhiệm kỳ mới đến nay, các nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19; giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng; kích cầu du lịch... đều được địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Tiêu biểu, trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện thực hiện phân khai nguồn vốn xã hội hóa cho 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung và phát triển sản phẩm OCOP; triển khai Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong tháng 8/2020, huyện phê duyệt hoàn thành 29 dự án hỗ trợ mới và thực hiện 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 thuộc chương trình nông thôn mới với kinh phí dự kiến gần 4 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực du lịch, huyện tiếp tục duy trì các hoạt động quảng bá về du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, triển khai dự án đầu tư du lịch trên địa bàn; kích cầu du lịch thông qua việc tổ chức các lễ hội;  tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với mô hình phát triển “kinh tế ban đêm” tại thị trấn Bình Liêu. Từ đầu năm đến nay có trên 8.000 lượt du khách đến Bình Liêu, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 1 tỷ đồng.

Kinh tế của gia đình anh Chìu A Sám, xã Đồng Văn đã khấm khá hơn nhờ mô hình
Người dân xã Đồng Văn phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp.

Huyện quyết liệt xử lý các trường hợp còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công, điều hành thu, chi ngân sách; thúc đẩy xuất nhập khẩu... Đến hết tháng 8/2020, giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện đạt 43,7%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 124 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 52 triệu USD, bằng 102,27% so cùng kỳ năm 2019. Huyện tập trung  xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Huyện ủy Dương Mạnh Cường cho biết thêm: Từ giờ đến cuối năm 2020, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt về đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát đẩy nhanh tăng nguồn thu ngoài quốc doanh và nguồn thu khác, đảm bảo đúng kế hoạch. Để kích cầu du lịch, huyện chuẩn bị và tổ chức tốt các lễ hội; đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông, điện lên vườn hoa Cao Sơn. Quan tâm công tác quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả các nhà văn hóa thôn, bản; phát huy vai trò của công an xã, thôn đội trưởng, dân quân trong việc đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.