Đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội: Tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động

Thứ Ba, 01/09/2020, 12:39 [GMT+7]
.
.

Đến nay dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cơ bản hoàn thiện. Trong đó, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dự thảo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện lần 4... Qua đó, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kết luận tại buổi làm việc.
Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2020.

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh được Tiểu ban Văn kiện Đại hội triển khai chi tiết, bài bản. BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ, tổ chức nhiều đoàn khảo sát tại các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức nhiều hội nghị; gửi văn bản để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Hội đồng Lý luận Trung ương, các bộ, ban, ngành trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các văn kiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã qua 8 lần bổ sung, chỉnh sửa, đảm bảo cô đọng, chặt chẽ, súc tích, tính cân đối giữa nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tiếp tục bổ sung vào chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới và hoàn thiện các văn kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Lê Mạnh Sơn, tổ 3, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Ông Lê Mạnh Sơn (tổ 3, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo Báo cáo chính trị đang được công khai lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Ghi nhận tại TP Hạ Long, dự thảo Báo cáo chính trị đang được các tầng lớp nhân dân thành phố nghiên cứu một cách nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Qua nghiên cứu, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đánh giá cao dự thảo có nhiều luận điểm mới, quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Quảng Ninh trong chặng đường kế tiếp. Đáng chú ý, nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặt lên đầu tiên trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển. Qua đó, tiếp tục khẳng định quan điểm, tầm nhìn về vị trí, vai trò, yêu cầu quan trọng, mang tính quyết định của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đối với công cuộc phát triển của tỉnh.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân khu 4 đang thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân khu 4 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) thảo luận, đoáng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh được người dân quan tâm. Ông Lê Mạnh Sơn (tổ 3, khu 4 phường Hồng Hà, TP Hạ Long) cho biết: "Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh, tôi rất tâm đắc với nội dung xây dựng thành phố thông minh và tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Tôi mong muốn thời gian tới, tỉnh quan tâm quy hoạch lại các khu dân cư, đầu tư hạ tầng giao thông, chiếu sáng, thoát nước đồng bộ. Cùng với đó, chú trọng đào tạo đội ngũ lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0".

Bằng tinh thần và trách nhiệm của mình, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu, phân tích, trao đổi, để đóng góp những ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.