"Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương- Đổi mới - Phát triển", quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu

Thứ Bảy, 26/09/2020, 09:56 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong phiên họp sáng 26/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày dự thảo báo cáo chính trị; đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Báo cáo nêu rõ, kế thừa, phát huy thành tựu chung của đất nước và của tỉnh sau gần 35 năm đổi mới, tiếp nối đà tăng trưởng, phát triển sáng tạo của nhiệm kỳ 2010-2015, ở nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi phương diện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

1
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Đó là thành quả từ sự quyết tâm, quyết liệt, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Trung ương, bám sát Cương lĩnh 2011 của sự đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, bám sát thực tiễn, hành động theo quy luận khách quan; kịp thời vận dụng sáng tạo chủ trương nghị quyết của Đảng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; là sự đúc kết các kinh nghiệm, bài học của gần 35 năm đổi mới, hội nhập phát triển, đặc biệt là 10 năm gần đây. Đồng thời, đây cũng là kết quả của việc nghiên cứu, phát huy tiềm năng, thế mạnh, những đặc trưng khác biệt, riêng có của tỉnh; vượt qua những mâu thuẫn, thách thức đã tồn tại lâu dài; là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, tích cực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ đã được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Đặc biệt, trong điều kiện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tăng trưởng của Quảng Ninh cao hơn so với bình quân chung cả nước. Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2020 đã gấp 1,86 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bền vững. Dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân tăng 13,1%/năm, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 341.644 tỷ đồng, tăng 10,3%/năm. Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 12,1%/năm; năm 2020 đạt 292,9 triệu đồng/người, tăng gấp 1,77 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%.

Toàn cảnh
Toàn cảnh Đại hội.

Trên tinh thần nhận diện sâu sắc, khách quan, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội cũng đã tập trung phân tích, đánh giá một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Đó là, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ, du lịch không đạt mục tiêu đề ra; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng chậm so với tiềm năng, lợi thế; nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu; chênh lệch giàu nghèo, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký đã nêu 5 bài học kinh nghiệm chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Một là, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Xây dựng, củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trước hết từ các cơ quan lãnh đạo. Hai là, luôn luôn đổi mới tư duy phát triển, bám sát thực tiễn; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả. Ba là, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp với phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là chủ yếu; gắn kết phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Bốn là, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Năm là, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Về mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 của Quảng Ninh là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Đến năm 2045, là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng đã xây dựng 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. 

Trong đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Bảo đảm vững chắc QP-AN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

"Giai đoạn tới sẽ tập trung phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường. Tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng theo quy hoạch. Phát triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân"- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể. Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Trên cơ sở đó, tỉnh cũng xác định 15 đề án và chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng những nhiệm vụ thường xuyên và các giải pháp lớn, tập trung 2 nhóm nội dung: Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc QP-AN, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

"Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; khát vọng đổi mới và mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ" - đồng chí Nguyễn Xuân Ký khẳng định.

* Đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy, quyết liệt trong hành động

Tiếp tục chương trình Đại hội, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự nhưng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn là một tập thể đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, tầm nhìn chiến lược, đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; năng lực lãnh đạo quản lý điều hành được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây chính là yếu tố quan trọng để xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền; là nhân tố quyết định trong mọi việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 15 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề phát sinh; tổ chức họp 60 kỳ, thông qua 15 kết luận, 15 chương trình, 4 kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 10 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhất là 2 nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, 4 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh. 

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã đánh giá rõ một số hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, rút ra 5 bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ở nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là thường xuyên chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, xã hội, con người hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống...

* Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội...

Nhóm PV

.
.
.
.
.
.
.
.