Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 26/09/2020, 19:30 [GMT+7]
.
.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, ngày 26/9/2020).

STT

Họ và tên

 
 

1

Nguyễn Xuân Ký

 

2

Ngô Hoàng Ngân

 

3

Nguyễn Văn Thắng

 

4

Trịnh Thị Minh Thanh

 

5

Cao Tường Huy

 

6

Nguyễn Đức Thành

 

7

Vi Ngọc Bích

 

8

Vũ Xuân Diện

 

9

Vũ Văn Diện

 

10

Vũ Quyết Tiến

 

11

Vũ Anh Tuấn

 

12

Lê Văn Long

 

13

Nguyễn Ngọc Lâm

 

14

Nguyễn Văn Hồi

 

15

Bùi Văn Khắng

 

16

Nguyễn Thị Hạnh

 

17

Nguyễn Việt Dũng

 

18

Mai Vũ Tuấn

 

19

Bùi Thúy Phượng

 

20

Lê Văn Ánh

 

21

Nguyễn Thị Thu Hà

 

22

Hà Hải Dương

 

23

Dương Mạnh Cường

 

24

Nguyễn Hồng Dương

 

25

Tô Xuân Thao

 

26

Trần Như Long

 

27

Nguyễn Anh Tú

 

28

Hồ Văn Vịnh

 

29

Trần Văn Lâm

 

30

Phạm Văn Thành

 

31

Nguyễn Mạnh Cường

 

32

Đặng Toàn Quân

 

33

Cao Ngọc Tuấn

 

34

Lê Hùng Sơn

 

35

Nguyễn Thị Vinh

 

36

Hoàng Bá Nam

 

37

Vũ Thành Long

 

38

Nghiêm Xuân Cường

 

39

Nguyễn Trọng Diện

 

40

Nguyễn Hoài Sơn

 

41

Lương Phúc Sơn

 

42

Hoàng Văn Tiền

 

43

Nguyễn Kim Anh

 

44

Phạm Xuân Đài

 

45

Nguyễn Minh Sơn

 

46

Điệp Văn Chiến

 

47

Hoàng Quang Hải

 

48

Nguyễn Thị Thúy

 

49

Nguyễn Mạnh Tuấn

 

50

Lê Ngọc Hân

 

51

Đỗ Thị Ninh Hường

 

52

Nguyễn Chí Thành

 

53

Nguyễn Văn Công

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.