Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 25-27/9

Thứ Sáu, 25/09/2020, 09:28 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 30/5/2019 “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại  hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long) với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc của tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh là địa điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hùng Sơn
Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh là địa điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hùng Sơn

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh 1991), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

a
Tiết mục múa "Hương sen" của Thành Đoàn Uông Bí tại Chương trình nghệ thuật "Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV là một trong những Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh tổ chức sớm trong cả nước. Đại hội sẽ thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đặc biệt, năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song tỉnh Quảng Ninh đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội thi xe tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Hội thi xe tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ đề ra; đại hội của các đảng bộ có nhiều đổi mới, phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, khách quan. Quá trình tổ chức đại hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế.  Nhiều tháng qua, ở khắp các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước.

Triển lãm thành tựu KT-XH tỉnh đã sẵn sàng
Triển lãm thành tựu KT-XH tỉnh đã sẵn sàng cho giờ khai mạc.

Theo chương trình Đại hội, chiều 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu làm việc, thực hiện các nội dung theo quy định và thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.