Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị và thảo luận tại tổ

Thứ Sáu, 25/09/2020, 16:26 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV diễn ra từ ngày 25 -27/9/2020, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Trong chương trình làm việc buổi sáng 25/9, Đoàn đại biểu Đại hội gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TP Hạ Long và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

a
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Chiều 25/9/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị. Về dự Đại hội có 350 đại biểu tiêu biểu (đại biểu đương nhiên là 52 đồng chí; đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh là 298 đồng chí) đại diện cho trên 102.500 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của Đảng bộ. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 69 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hạ Long (Đại biểu Phạm Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phẩn Quốc tế Hoàng Gia, sinh năm 1951) và đại biểu trẻ tuổi nhất là 30 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hạ Long (Đại biểu Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành Đoàn, sinh năm 1990).. 100% đại biểu dự Đại hội đều tham gia từ 1 đến 3 cấp ủy các cấp từ cơ sở đến Trung ương. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học trở lên có 349/350 đại biểu, chiếm 99,7% (trong đó có 14 tiến sỹ, chiếm 4%, tăng 1,55 lần so với nhiệm kỳ trước; 197 thạc sỹ, chiếm 56,3%, tăng 2,14 lần so với nhiệm kỳ trước); Trung cấp có 1 đại biểu, chiếm 0,3%. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân: 332 đại biểu, chiếm 94,9%; trung cấp: 15 đại biểu, chiếm 4,2%; sơ cấp: 3 đại biểu, chiếm 0,9%. Có 1 đại biểu tham gia Quốc hội và 150 đại biểu HĐND các cấp.

a
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong phiên làm việc buổi chiều 25/9, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội và quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và 12 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Tổ thảo luận số 1.

Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, tại thời gian xin ý kiến tham góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 5/2020), Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có 20 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 7 đảng bộ cơ quan, đơn vị. Với 5.045 chi bộ cơ sở; 727 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở, trên 102.500 đảng viên, toàn tỉnh tổ chức hơn 3.000 hội nghị từ cấp chi bộ với trên 100.000 lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia; có trên 30.000 lượt ý kiến tham góp xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

a
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu ý kiến đánh giá các nội dung thảo luận tại Tổ thảo luận số 2.

Nhìn tổng thể, các ý kiến nhất trí cao với nội dung của các dự thảo văn kiện. Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Báo cáo Chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, cùng với 3 báo cáo chuyên đề đã đánh giá khách quan, toàn diện và cụ thể các kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045, các ý kiến khẳng định các văn kiện dự thảo thể hiện những quan điểm, chủ trương lớn, giải pháp chủ yếu. Qua đó, cho thấy rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Tổ thảo luận số 3.

Đại hội đã tiến hành chia 7 tổ thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tại 7 tổ thảo luận, 350 đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, với nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Qua thảo luận, các đại biểu thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh dấu mốc quan trọng của sự phát triển đất nước ta, dân tộc ta và Đảng ta trong giai đoạn mới với khát vọng hùng cường. Đồng thời, đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị một số ý kiến mang tầm chiến lược như sau:

Về các phương án phát triển Việt Nam trong tầm nhìn 2025, 2030 và 2045 với các chỉ tiêu căn bản của một nước công nghiệp, những điều kiện cần và đủ mang tính chiến lược và khả thi, năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức thực tiễn của Đảng và Chính phủ.

a
Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1.

Cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia mang tầm nhìn 2030, 2045, trên nền tảng đột phá xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trước hết nguồn nhân lực chất lượng cao tương hợp và làm chủ cuộc Cách mạng 4.0. Đây là nhân tố căn bản bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược phát triển khác, thậm chí có ý nghĩa quyết định thành công.

Để hội nhập thành công, cần xây dựng về mặt chiến lược 1 triệu doanh nghiệp. Phải có tầm nhìn, chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân tương xứng giữ vai trò tiên phong trong hội nhập, góp phần định vị sức mạnh, uy tín của nền kinh tế mang thương hiệu Việt Nam.

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích Nhân dân.

a
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại tổ thảo luận.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào 8h00', ngày 26/9 với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Trong 2 ngày làm việc tiếp theo (26, 27/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung theo chương trình đã đề ra.

* Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội...

Nhóm PV

.
.
.
.
.
.
.
.