Cục Quân huấn kiểm tra huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh

Thứ Năm, 24/09/2020, 14:53 [GMT+7]
.
.

Sáng 24/9, Đoàn công tác Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Đại tá Phạm Văn Quân, Trưởng Phòng Huấn luyện - kỹ thuật chiến đấu bộ binh, làm trưởng đoàn, đến kiểm tra huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh.

Làm việc với đoàn có Đại tá Khúc Thành Dư, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Phạm Văn Quân, Trưởng phòng Huấn luyện- kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra.
Đại tá Phạm Văn Quân, Trưởng Phòng Huấn luyện - kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với đoàn về kết quả huấn luyện chiến đấu 9 tháng năm 2020. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, như: Tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch, soạn thảo và thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện, chuẩn bị vật chất, thao trường bãi tập và tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020; huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức, tham gia các hội thi, hội thao tại đơn vị và cấp trên; chỉ đạo tổ chức diễn tập chỉ huy, tham mưu trên bản đồ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc...

Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra thực tế về công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức quán triệt Quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và kiểm tra; tổ chức quán triệt các công điện, hướng dẫn chỉ đạo của Cục Quân huấn về các biện pháp hạn chế vi phạm kỷ luật, mất an toàn; kiểm tra cơ sở vật chất huấn luyện thể lực, kế hoạch, giáo án huấn luyện...

Thao trường huấn luyện tại Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh)
Thao trường huấn luyện tại Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh).

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đánh giá, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020, Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2020 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng dẫn của Cục Quân huấn về thực hiện chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng; mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 3. Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, xác định tốt nội dung, chỉ tiêu biện pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm. Cán bộ các cấp nắm chắc nhiệm vụ, nội dung, thời gian huấn luyện đối với từng đối tượng... Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ ra một số nội dung còn tồn tại trong công tác huấn luyện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đoàn công tác đề nghị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường quán triệt học tập nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện; bồi dưỡng cho cán bộ các cấp về phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, ghi chép thống kê huấn luyện, soạn thảo giáo án đúng hướng dẫn công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức tốt việc thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi vào huấn luyện; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ khả năng SSCĐ và các phân đội làm nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, tiếp tục huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí, thiết bị mới, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác đầu tư, củng cố thao trường, bãi tập; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, dụng cụ thể lực để bảo đảm tốt cho huấn luyện.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)
 

.
.
.
.
.
.
.
.