CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ V (2020-2025)

Động lực cho đổi mới, phát triển

Thứ Năm, 10/09/2020, 11:32 [GMT+7]
.
.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nội dung, tiêu chí đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, tập trung vào giải quyết những khâu yếu, việc khó..., tạo động lực cho sự đổi mới, phát triển toàn diện của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho tỉnh Quảng Ninh.
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho tỉnh Quảng Ninh, tháng 12/2015. Ảnh: Đỗ Phương

Tập trung giải quyết những khâu yếu, việc khó

Kế thừa những thành tựu, kết quả đạt được nhiệm kỳ 2011-2015 và hơn 30 năm đổi mới; để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, từ đó cụ thể hoá thành những chủ trương, biện pháp, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước...

Xác định thi đua, khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành động lực để phát triển, ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, tỉnh đều phát động phong trào thi đua, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp bám sát tình hình thực tiễn, xác định rõ trọng tâm, linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Minh Hà
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Minh Hà

Bám sát mục đích, yêu cầu đề ra, các phong trào thi đua đều tập trung giải quyết những khâu yếu, việc khó; có tiêu chí thi đua, bình xét khen thưởng rõ ràng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cách thức tổ chức.

Bên cạnh đó, kịp thời tiếp thu những quy định mới của Đảng và Nhà nước, tỉnh dần hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng để áp dụng thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Chính việc biểu dương, khen thưởng đúng lúc, kịp thời, nhất là việc khen thưởng đột xuất; tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, đã phát huy tác dụng nêu gương, động viên, khuyến khích, tạo động lực để cán bộ và nhân dân tiếp tục thi đua lập thành tích.

Thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo động lực thoát nghèo bền vững.
Thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo động lực thoát nghèo bền vững.

Phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả

Giai đoạn 2016-2020, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được các địa phương, đơn vị, cấp ngành trên địa bàn tỉnh phát động và thực hiện có hiệu quả; nổi bật là triển khai đồng bộ các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững. Với việc đặt người dân vào vị trí chủ thể, tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng NTM, công tác giảm nghèo (gắn với Chương trình 135, Đề án 196).

Quảng Ninh phát động phong trào thi đua
Quảng Ninh phát động phong trào thi đua "Quảng Ninh chung sức xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020".

Toàn tỉnh hiện có 89/98 xã (91%) đạt chuẩn NTM (trong đó có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao), vượt mục tiêu đặt ra. Đến tháng 6/2020, bình quân các xã đạt 19,5 tiêu chí, 52 chỉ tiêu, không có xã dưới 15 tiêu chí xây dựng NTM; 7/13 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó TX Đông Triều là địa phương đầu tiên của miền Bắc, huyện Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trong nước đạt chuẩn NTM.

Quảng Ninh còn là một trong những địa phương đi đầu và là tỉnh có xã đạt NTM kiểu mẫu đầu tiên trong nước. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 1%. Tỉnh đã hoàn thành Chương trình 135, Đề án 196, đưa 17 xã, 54 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn sớm hơn 1 năm so với lộ trình đề ra, được đánh giá là một trong những địa phương trong cả nước đi đầu trong công tác giảm nghèo bền vững.

Thi đua thực hiện văn hóa công sở trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Nhà nước
Thi đua thực hiện văn hóa công sở trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Nhà nước "kiến tạo và phục vụ".

Các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước “kiến tạo và phục vụ”.

Các phong trào thi đua trong khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Dân vận khéo”... có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề bức thiết nảy sinh trong đời sống xã hội,  hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

CBCS Đội An ninh, Công an huyện Ba Chẽ phối hợp với Công an xã Thanh Sơn tuyên truyền cho gia đình từng có người xuất cảnh trái phép đi làm thuê.
Công an huyện Ba Chẽ phối hợp với chính quyền thôn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, không xuất cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh duy trì và phát huy các phong trào thi đua do tỉnh phát động, thực hiện trong nhiều năm qua, như: “Xã, phường, thị trấn văn minh”; “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị văn hoá”, “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”, “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”...

Có thể khẳng định, trong công tác thi đua, với hình thức tổ chức phát động phong phú, cách triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Qua đó tạo thành động lực to lớn, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANTT, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

* Các danh hiệu thi đua

- 3 năm (2014, 2017, 2018) tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc Cụm 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

* Các hình thức khen thưởng

- Năm 2015: Quảng Ninh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

- Năm 2016: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

- Năm 2019: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ đội biên phòng giai đoạn 1997-2017

- Năm 2019: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng mông thôn mới” phát triển phong trào mỗi xã một sản phẩm - OCOP

(Nguồn: BAN TĐ - KT tỉnh)

Khánh Nam

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.