Bình Liêu:

Động lực phát triển từ các phong trào thi đua

Thứ Năm, 10/09/2020, 08:08 [GMT+7]
.
.

Huyện Bình Liêu có nhiều cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển cao hơn của huyện trong nhiệm kỳ mới.

Anh Tằng A Sám, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mọi, xã Đồng Văn chia sẻ với bà con nhân dân trong thôn về kinh nghiệm phát triển mô hình nuôi bò hiệu quả.
Anh Tằng A Sám, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mọi (xã Đồng Văn) chia sẻ với người dân trong thôn về kinh nghiệm chăn nuôi bò hiệu quả.

Khe Mọi là một thôn vùng sâu vùng xa của xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) với 100% là đồng bào dân tộc Dao. Những năm qua, Khe Mọi đã đạt được nhiều khởi sắc, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới: Nhiều tuyến đường nội thôn, kênh mương nội đồng được xây dựng, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được triển khai; bộ mặt thôn đã có thay đổi đáng kể... Thành công này minh chứng cho sự tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, nhất là hiệu quả từ việc xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Anh Tằng A Sám, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mọi, chia sẻ: Tôi luôn xác định phải nêu cao tinh thần gương mẫu “đi trước, làm trước” trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương, nhất là trong phong trào thi đua tại địa phương. Gia đình tôi đã đi đầu hiến đất làm đường và kêu gọi người dân thôn cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tìm hiểu, phát triển mô hình trồng quế, nuôi bò hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm cho bà con học tập, làm theo. Từ đó, cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 2017, thôn có 54 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 3 hộ nghèo. 

Không chỉ ở thôn Khe Mọi, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng khắp địa bàn huyện, trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra không khí “người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các phong trào thi đua phù hợp, gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, của huyện, đại hội đảng các cấp. Điển hình như các phong trào thi đua: “Bình Liêu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135”; “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang huyện; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình giảm nghèo...

Lãnh đạo huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Huỳnh Đăng.
Lãnh đạo huyện Bình Liêu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Huỳnh Đăng

Huyện đã quan tâm biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Hằng năm, huyện bố trí ngân sách cho công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cũng bố trí nguồn ngân sách đáng kể để động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân trong các dịp sơ, tổng kết các đợt thi đua định kỳ và đột xuất…

Đồng chí Lương Quang Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, thay đổi cách nghĩ, cách làm, loại bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhờ đó, bộ mặt đô thị, vùng nông thôn của huyện ngày càng khang trang, văn minh. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân của huyện đạt 13,5%/năm; thu ngân sách nhà nước, phần thu nội địa tăng bình quân 10,06%/năm. 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ kiên cố hóa đường liên thôn, liên xã đạt trên 86%. Đến hết năm 2020, huyện có 5/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Những kết quả đạt được các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; là kết tinh của ý chí tự lực tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của huyện Bình Liêu trong giai đoạn tiếp theo.

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.