Bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Bảy, 26/09/2020, 17:47 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh, quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV giới thiệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện, trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; đảm bảo tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Sau phiên thảo luận tại các tổ, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 59 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, 53 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Cũng trong chiều 26/9, Đại hội đã nghe báo cáo Đề án nhân sự và lấy giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, ngày 26/9/2020).

STT

Họ và tên

 
 

1

Nguyễn Xuân Ký

 

2

Ngô Hoàng Ngân

 

3

Nguyễn Văn Thắng

 

4

Trịnh Thị Minh Thanh

 

5

Cao Tường Huy

 

6

Nguyễn Đức Thành

 

7

Vi Ngọc Bích

 

8

Vũ Xuân Diện

 

9

Vũ Văn Diện

 

10

Vũ Quyết Tiến

 

11

Vũ Anh Tuấn

 

12

Lê Văn Long

 

13

Nguyễn Ngọc Lâm

 

14

Nguyễn Văn Hồi

 

15

Bùi Văn Khắng

 

16

Nguyễn Thị Hạnh

 

17

Nguyễn Việt Dũng

 

18

Mai Vũ Tuấn

 

19

Bùi Thúy Phượng

 

20

Lê Văn Ánh

 

21

Nguyễn Thị Thu Hà

 

22

Hà Hải Dương

 

23

Dương Mạnh Cường

 

24

Nguyễn Hồng Dương

 

25

Tô Xuân Thao

 

26

Trần Như Long

 

27

Nguyễn Anh Tú

 

28

Hồ Văn Vịnh

 

29

Trần Văn Lâm

 

30

Phạm Văn Thành

 

31

Nguyễn Mạnh Cường

 

32

Đặng Toàn Quân

 

33

Cao Ngọc Tuấn

 

34

Lê Hùng Sơn

 

35

Nguyễn Thị Vinh

 

36

Hoàng Bá Nam

 

37

Vũ Thành Long

 

38

Nghiêm Xuân Cường

 

39

Nguyễn Trọng Diện

 

40

Nguyễn Hoài Sơn

 

41

Lương Phúc Sơn

 

42

Hoàng Văn Tiền

 

43

Nguyễn Kim Anh

 

44

Phạm Xuân Đài

 

45

Nguyễn Minh Sơn

 

46

Điệp Văn Chiến

 

47

Hoàng Quang Hải

 

48

Nguyễn Thị Thúy

 

49

Nguyễn Mạnh Tuấn

 

50

Lê Ngọc Hân

 

51

Đỗ Thị Ninh Hường

 

52

Nguyễn Chí Thành

 

53

Nguyễn Văn Công

 

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.