Ba Chẽ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu

Thứ Bảy, 12/09/2020, 10:34 [GMT+7]
.
.

Các chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Ba Chẽ ngay trong đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, sinh hoạt định kỳ được thực hiện tương đối bài bản với nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức.

Buổi sinh hoạt chi bộ tháng 9 của Chi bộ thôn Xóm Mới - Chi bộ thôn sáp nhập đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2022.
Buổi sinh hoạt tháng 9 của Chi bộ thôn Xóm Mới (xã Lương Mông) - Chi bộ thôn sáp nhập đầu tiên của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Xóm Mới (xã Lương Mông) ngày 3/9 vừa qua diễn ra trong bầu không khí cởi mở, dân chủ. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ lần thứ 7 kể từ tháng 2/2020 khi thôn Xóm Mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Đồng Chức vào thôn Xóm Mới. Mặc dù mới thành lập, nhưng các cuộc sinh hoạt của Chi bộ thôn Xóm Mới đã đi vào nền nếp, thực chất; nội dung trong sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm, nghị quyết ban hành chỉ rõ những giải pháp cụ thể.

Anh Nông Văn Được, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xóm Mới, cho biết: Để Chi bộ thôn nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả sau sáp nhập, các đồng chí trong Đảng ủy xã được phân công phụ trách địa bàn đã quan tâm sát sao, hướng dẫn hỗ trợ Chi bộ từ việc chuẩn bị nội dung đến quy trình sinh hoạt chi bộ. Chi bộ đã tập trung đưa các vấn đề nảy sinh trên địa bàn vào nội dung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, từ đó thống nhất đưa ra các biện pháp giải quyết cụ thể. Trong sinh hoạt chi bộ tháng 9 này, Chi bộ thôn đã đưa nội dung triển khai làm tuyến đường hoa dài khoảng 500m vào bàn. Phát huy tinh thần dân chủ, các đảng viên đóng góp ý kiến rất nhiệt tình, đề xuất nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Có đảng viên tự nguyện ủng hộ 200 cây xanh để hỗ trợ làm tuyến đường hoa của thôn.

Với sự định hướng, hỗ trợ của cấp ủy các cấp, các chi bộ thôn, khu trên địa bàn huyện đã có những cách làm linh hoạt, tổ chức sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả ngay khi vào nhiệm kỳ mới. Nội dung sinh hoạt chi bộ không còn chung chung, mà đã chú trọng vào những khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại trong nhiệm kỳ cũ. Các chi bộ còn tăng cường biểu dương, khích lệ kịp thời những đảng viên có thành tích xuất sắc; động viên, giúp đỡ những đảng viên có khuyết điểm hoặc hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân thành trong sinh hoạt, đồng thuận cao trong chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo chuyển đảng viên là cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu có ít đảng viên; đồng thời phân công cán bộ cấp huyện, xã hằng tháng về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở... Hiện huyện đã phân công 73 cán bộ lãnh đạo các cơ quan của huyện chỉ đạo, dự, kiểm tra, hướng dẫn công tác sinh hoạt tại các chi bộ thôn; hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả để kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cán bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ thôn Làng Cổng (xã Đồn Đạc) sau buổi sinh hoạt chi bộ thôn.
Lãnh đạo huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội huyện vụ trò chuyện cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Làng Cổng (xã Đồn Đạc). 

Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2020 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, bảo đảm tăng trường kinh tế bền vững, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”. Từ đó, thống nhất, định hướng triển khai các nhiệm vụ trong các cuộc sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Đồng thời, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp sau đại hội, nhất là cán bộ mới; trong đó tập trung hướng dẫn cách thức, triển khai các nhiệm vụ của chi bộ, thực hiện các giải pháp triển khai phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ, nhấn mạnh: Huyện xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ thôn, khu, là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, là tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại chi bộ, tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn đều nhận thức sâu sắc và có sự đổi mới trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt không thường xuyên. Các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia sinh hoạt và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trúc Linh
 

.
.
.
.
.
.
.
.